24 godziny dla Pana: On przebacza wszystkie twoje winy

Papieska Rada ds. Promocji Nowej Ewangelizacji wydała nowy zbiór wskazań duszpasterskich dla przeprowadzenia inicjatywy „24 godziny dla Pana” 12 i 13 marca 2021 r.

Papieska Rada ds. Promocji Nowej Ewangelizacji wydała nowy zbiór wskazań duszpasterskich, które mogą pomóc parafiom oraz wspólnotom chrześcijańskim w przeprowadzeniu inicjatywy wielkopostnej „24 godziny dla Pana”. Jest ona przewidziana na 12 i 13 marca 2021 r. Jej hasłem są słowa: „On odpuszcza wszystkie twoje winy”. Niezależnie od trwania pandemii Papież Franciszek ustalił, że również w tym roku „24 godziny dla Pana” odbędą się przed czwartą niedzielą Wielkiego Postu.

We wskazaniach czytamy, aby w piątek wieczorem, 12 marca oraz przez całą sobotę 13 marca otwarty był kościół. Trzeba w tym czasie umożliwić wiernym przystąpienie do spowiedzi, najlepiej podczas prowadzonej równolegle adoracji Najświętszego Sakramentu. Wydarzenie można rozpocząć w piątek wieczorem od nabożeństwa słowa Bożego przygotowującego do sakramentu pojednania, a zakończyć celebracją świątecznej Eucharystii w sobotę po południu. Tam, gdzie z powodów sanitarnych celebracja sakramentów jest niemożliwa lub może w nich uczestniczyć jedynie ograniczona liczba wiernych, adoracja eucharystyczna może być transmitowana online, przygotowując w ten sposób wiernych do wzbudzenia aktu żalu doskonałego. Taki żal powoduje odpuszczenie grzechów powszednich, ale również ciężkich, ale oczywiście w tym przypadku zakłada postanowienie o odbyciu spowiedzi sakramentalnej, kiedy to tylko będzie możliwe.

Na zdjęciu konfesjonał w kościele farnym w Rzeszowie (fot. T. Nowak)

Udostępnij