Konferencja naukowo-wychowawca „Znamię krzywdy – przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży”

Szanowni Państwo

Obchodzony co roku Tydzień Wychowania, to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich. Aktualnie, w dniach 11-17 września, obchodzimy jego 12. edycję. Zachowując ciągłość inicjatyw podejmowanych na rzecz Rodziny, wychowania, kształtowania społecznych postaw wśród dzieci i młodzieży, zapraszamy Państwa na kolejną konferencję naukowo-wychowawczą pt. Rodzina w centrum uwagi (cz.5). Znamię krzywdy – przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży. Inicjatywa odbędzie się w tradycyjnej formule – miejscem naszego spotkania będzie Sala Kolumnowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (23 września 2022, godzina 9.00).

Tym razem chcemy z wielką delikatnością i szacunkiem dla godności Dziecka, zwrócić uwagę na bolesne znamię – przemoc seksualną, która godzi w dobro Dziecka, odbierając Mu, Jego niewinność i dziecięcą radość. Jesteśmy przekonani, że dorośli powinni tworzyć krąg troski wokół każdego Dziecka, aby czuło się Ono bezpieczne w danym środowisku, aby szacunek Jemu okazywany zapewniał integralny rozwój we wszystkich wymiarach Jego człowieczeństwa. Dobro Dziecka jest dobrem naszych Rodzin, warto więc to dobro pomnażać.

Adresatami konferencji są rodzice, nauczyciele, katecheci, wychowawcy, pedagodzy i psychologowie, dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, pracownicy poradni, przedstawiciele wydziałów edukacji, samorządowcy odpowiedzialni za profilaktykę, członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz młodzieży i wychowania, rodziny i szkoły. Przedsięwzięcie wpisuje się w cykl inicjatyw o randze ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej.

Link do e-formularza rejestracji: https://forms.gle/zcXzrRDCei5w69PXA  

Zapraszają Organizatorzy

Udostępnij