Rodzina w centrum uwagi. Konferencja w Tygodniu Wychowania

Szanowni Państwo!

Obchodzony co roku Tydzień Wychowania, to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich. Aktualnie, od 12 do 18 września, będziemy obchodzić jego 11. edycję. Zachowując ciągłość inicjatyw podejmowanych na rzecz Rodziny, wychowania, kształtowania społecznych postaw wśród dzieci i młodzieży, zapraszamy Państwa na kolejną konferencję naukowo-wychowawczą pt. „Rodzina w centrum uwagi” (cz. II). „Wychowawcza rola Rodziny i Szkoły”.  Inicjatywa odbędzie się w formule online 24 września 2021 r.

Rzeczywistość obliguje nas wszystkich: rodziców, pedagogów, nauczycieli do ciągłej uwagi i troski o młodsze pokolenie. Choć towarzyszą nam pedagogiczne dylematy, pojawiającym się wyzwaniom musimy sprostać; wychowawcze szanse chcemy wykorzystać. Dobro dziecka jest dobrem naszych Rodzin, a zgodna współpraca rodziców ze szkołą to szansa na pomnożenie tego dobra.

Adresatami konferencji są rodzice, nauczyciele, katecheci, wychowawcy, pedagodzy i psychologowie, dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, pracownicy poradni, przedstawiciele wydziałów edukacji, samorządowcy odpowiedzialni za profilaktykę, członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz młodzieży i wychowania, rodziny i szkoły. Przedsięwzięcie wpisuje się w cykl inicjatyw o randze ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy

Udostępnij