Zmarł śp. ks. Stanisław Marczewski, emerytowany proboszcz w Domatkowie

5 lipca 2021 r. w wieku 74 lat, mając 48 lat kapłaństwa, zmarł śp. ks. kanonik Stanisław Marczewski, emerytowany proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Domatkowie.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 8 lipca 2021 r. o godz. 12.00 w parafii pw. św. Marka Ewangelisty w Mielcu-Rzochowie. Przewodniczył będzie bp Edward Białogłowski.

Ks. Stanisław Marczewski, urodził się 7 maja 1947 r. w Mielcu jako syn Stefana i Anny Sikora. Egzamin dojrzałości złożył w 1966 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze tarnowskiej z rąk bpa Jerzego Ablewicza w dniu 27 maja 1973 r.

Po święceniach pełnił następujące posługi:

30.08.1973 – 22.11.1976: wikariusz parafii w Zawadzie

23.11.1976 – 17.06.1979: wikariusz parafii w Siedliskach Bobowskich

18.06.1979 – 25.08.1991: wikariusz parafii w Starym Sączu

26.08.1991 – 25.08.2017: proboszcz parafii w Domatkowie

Od 26.08.2017 r. rezydował jako emeryt w Mielcu.

Ks. Stanisław Marczewski pełnił także ważne funkcje diecezjalne. Był członkiem Rady Duszpasterskiej Diecezji Rzeszowskiej oraz kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Kolbuszowej. Za swoją gorliwą pracę duszpasterską został odznaczony następującymi godnościami kościelnymi: w 1991 r. – Expositorium Canonicale, a w 1998 r. otrzymał przywilej noszenia Rokiety i Mantoletu.

Dobry Jezu, a nasz Panie…

Udostępnij