Adwentowy dzień skupienia dla kapłanów

Księża diecezji rzeszowskiej w sobotę (26.11.) oraz w poniedziałek (28.12.) z okazji rozpoczynającego się Adwentu przeżywali dzień skupienia. Modlitewne spotkania duchownych odbyły się w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim, Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, a także w Domu Diecezjalnym Tabor w Rzeszowie.

Księża biorący udział w adwentowym dniu skupienia uczestniczyli w adoracji Najświętszego Sakramentu oraz wzięli udział we wspólnej modlitwie.

Katechezę do duchownych wygłosił ks. dr Jan Kulig, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Woli Zgłobieńskiej, który jest również ojcem duchownym kapłanów diecezji rzeszowskiej.

W katechezie ks. Kulig mówił m. in o potrzebie zatrzymania się w czasie przełomów. Zachęcał by, wobec aktualnej sytuacji, zatrzymać się dłużej przed Panem Bogiem, by mieć czas, aż do znudzenia.

„Nawet jeżeli nie będziemy wiedzieć co powiedzieć, jeśli myśli będą rozbiegane, przed Bogiem jest dobrze się nawet nudzić. Takiej modlitwy potrzebujemy. Trwania. To jest wejście w kontemplację” – mówił ks. Kulig. Nawiązując do słów teologa Karla Rahnera: współczesny chrześcijanin albo będzie mistykiem albo będzie nikim, mówił, że trzeba być mistykiem, który jest przed Bogiem, ale wpatruje się w to co się dzieje na świecie.

Ojciec duchowny kapłanów podkreślał, że wiara jest darem Boga, ale jest także odpowiedzią. Częste zatrzymanie się przed Bogiem jest bardzo istotne w życiu kapłana, a jest ono szczególne kiedy tracimy wiarę i sens. Bóg nam wszystko wyjaśni. 

Ks. Kulig zachęcił do kontemplacji przede wszystkim osoby Jezusa Chrystusa, jako Syna, który jest posłuszny. Trzeba zatem księżom wracać do świętego posłuszeństwa, gdyż tej postawy brakuje w dzisiejszym Kościele. Łatwiej być przemądrzałym, pewnym siebie, dlatego trzeba z tym walczyć i przeciwstawić się chorej pewności siebie. Ważne jest również kontemplowanie Jezusa cierpiącego, który dobrowolnie przyjmuje ofiarę. Nawet jeżeli w życiu kapłańskim jest trud, to z Chrystusem można go pokonać. Trzeba również kontemplować Jezusa zmartwychwstałego, który pokonuje grzech. Warto też odkrywać na modlitwie takiego Jezusa, który mnie kocha, który nigdy nie zapomina o nas. Duchownych zachęcano również do podziękowania Jezusowi za Kościół i sakramenty, które należy wciąż na nowo odkrywać. 

W katechezie ks. Kulig mówił, że czas Adwentu jest czasem nawrócenia. Największym problemem świata jest grzech. Jest pokusa, aby o grzechu nie mówić. Należy to czynić, ale zawsze w kontekście miłości i ze swoimi grzechami przychodzić do Boga, przyznać się do swojego grzechu, który zawsze wewnętrznie niszczy. Kapłani, jak podkreślał ks. Kulig, są zaproszeni, aby dawać swoje życie innym, gdyż tego oczekuje od nich Bóg i drugi człowiek. Dodał również, że duchowni nie mogą skąpić czasu dla Boga i drugiego człowieka, zwłaszcza tego potrzebującego.

Wraz z kapłanami przeżywającymi adwentowy dzień skupienia modlili się rzeszowscy biskupi.

Ks. Mariusz Uryniak

Fot. ks. Mateusz Wielgosz

Udostępnij