Biskup Jan Wątroba utworzył 38. parafię w Rzeszowie

„Każdy tworzący tę wspólnotę ma być owym żywym kamieniem z którego On – Boski Budowniczy wzniesie budowlę. Oby ta budowla była jak najpiękniejsza, oby jak najlepiej odpowiadała temu pragnieniu, które Chrystus przekazał swojemu Kościołowi, które zrodziło się w Jego Sercu” – mówił biskup Jan Wątroba podczas Mszy św. w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzeszowie-Dworzysku. 7 maja 2023 r. Biskup Rzeszowski erygował 38. parafię na terenie Rzeszowa i 248. w diecezji rzeszowskiej. Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Grzegorz Kot.

7 maja 2023 r. w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzeszowie-Dworzysku bp Jan Wątroba przewodniczył Mszy św. podczas której został odczytany dekret erygujący 38. parafię w Rzeszowie i 248. w diecezji rzeszowskiej. Eucharystię koncelebrowało 16 kapłanów.

Na początku przedstawiciele parafii powitali Biskupa Rzeszowskiego.

Ks. Grzegorz Kot, który został mianowany proboszczem nowej parafii, wprowadził w przeżywaną uroczystość.

W homilii bp Jan Wątroba mówił o utworzeniu nowej parafii: „Dzisiaj rozpoczyna swoje istnienie nowa parafia w diecezji rzeszowskiej, to 248. parafia w naszej diecezji. To w niej ma odtąd dokonywać się owo budowanie wspólnoty na jednym fundamencie, którym jest Chrystus. Każdy tworzący tę wspólnotę ma być owym żywym kamieniem z którego On – Boski Budowniczy wzniesie budowlę. Oby ta budowla była jak najpiękniejsza, oby jak najlepiej odpowiadała temu pragnieniu, które Chrystus przekazał swojemu Kościołowi, które zrodziło się w Jego Sercu”.

Biskup Rzeszowski wskazał drogę dla funkcjonowania nowej wspólnoty.

„Niech w tej wspólnocie, jak w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich nie zabraknie czynów miłosierdzia. Niech obok Słowa Bożego i sakramentów świętych, będzie głoszone i chwalone Boże miłosierdzie, ale nade wszystko czyniona owa miłosierna miłość. To ona jest sprawdzianem i weryfikacją całej działalności duszpasterskiej Kościoła” – mówił bp Wątroba.

W nawiązaniu do postaci św. Stanisława Biskupa i Męczennika, patrona nowej parafii, którego relikwie wprowadzono do świątyni Biskup Rzeszowski powiedział: „Niech i on dzisiaj u początku tej nowej parafii wstawia się za nami, niech nam wyprasza potrzebne łaski. Niech wraz z duszpasterzem i ze wszystkimi, którzy będą go wspierać w budowaniu nowej wspólnoty, przyczynia się do powstania pięknej duchowej budowli, owej wspólnoty, która będzie wspólnotą miłości”.

Po homilii ks. Janusz Winiarski, dziekan dekanatu Rzeszów-Zachód, odczytał dekret Biskupa Rzeszowskiego powołujący do istnienia parafię pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzeszowie.

Na zakończenie Mszy św. został odczytany list bp. Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych,

Wielki apostoł trzeźwości, bł. kard. Stefan Wyszyński, często podkreślał, że oprócz rodziny, to parafia stanowi fundament życia społecznego i narodowego. Silne Bogiem rodziny i gorliwe, zjednoczone Bożą miłością parafie, są gwarancją wzrostu Kościoła i całej Ojczyzny. Przewielebny i drogi Księże Grzegorzu! Niech duchowe ojcostwo, które będziesz realizował w Parafii, przyniesie wspaniałe owoce chrześcijańskiego ładu moralnego w tej wspólnocie, do której zostałeś posłany, a poprzez Twoją działalność trzeźwościową, także w całej naszej Ojczyźnie.” – napisał bp Bronakowski w liście do ks. Grzegorza Kota, który jest diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości.

Parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika została wydzielona z terenu parafii pw. Św. Mikołaja w Rzeszowie i parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Świlczy. Nowa wspólnota wchodzi w skład dekanatu Rzeszów-Zachód jako 11 parafia. Teren parafii obejmuje następujące ulice: ul. Ceramiczna (numery nieparzyste), ul. Inwestycyjna, ul. Ludwika Chmury, ul. Dworzysko, ul. Szlachecka, ul. Magnacka, ul. Arystokracka, ul. Łanowa, ul. Technologiczna (nr 2-8, 1-5), ul. Przybyszowska (nr parzyste od 38 wzwyż), ul. Krakowska (nr parzyste od 162 wzwyż i nr nieparzyste od 167 wzwyż).

ks. Jakub Nagi

Fot. Dominik Pazdan – Pracownia Pazdan

Udostępnij