Błogosławieństwo animatorów LSO

„Wysławiam, Cię Ojcze Panie nieba i ziemi, za to, że ciągle powołujesz i posyłasz tych, którzy mają być Twoimi świadkami” – mówił bp Jan Wątroba w homilii podczas Mszy św. sprawowanej w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie 37 lektorów Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO) otrzymało błogosławieństwo animatorskie.

7 października 2023 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem bp. Jana Wątroby, podczas której, po dwuletnim przygotowaniu, 37 lektorów z 22 parafii diecezji rzeszowskiej otrzymało błogosławieństwo animatorskie. W liturgii wzięli udział duszpasterze LSO oraz rodzice i rodzeństwo nowych animatorów. Kandydaci przygotowywali się do posługi animatora przez udział w kursie dla animatorów liturgicznych, w dniach skupienia oraz podczas wakacyjnych turnusów.

Podczas homilii bp Jan Wątroba, nawiązując do liturgicznego wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, zachęcał, aby każdy posługujący w Kościele zawierzał się Maryi, która dana jest Kościołowi jako skuteczna Orędowniczka. „Jeśli chcecie odnieść zwycięstwo, być zwycięzcami w życiu, jeśli chcecie, aby życie było piękne i owocne – pokochajcie różaniec. To bezpieczna i najpiękniejsza droga, aby wytrwać i przynieść w życiu piękne owoce” – zachęcał kaznodzieja. Biskup Rzeszowski zachęcił nowych animatorów również do tego, by chętnie dawali dobre świadectwo swojej wiary w miejscu, gdzie żyją na co dzień, ponieważ to buduje wspólnotę Kościoła.

Biskup Wątroba podziękował również rodzicom i krewnym animatorów, bo to dzięki ich wierze, przykładowi życia i trosce o duchowe wychowanie, ich synowie przyjęli błogosławieństwo.

Po homilii odbył się obrzęd błogosławieństwa krzyży, które bp Jan Wątroba wręczył każdemu z animatorów.

Za formację ministrantów, lektorów, animatorów i ceremoniarzy w diecezji rzeszowskiej odpowiedzialni są: ks. Dominik Leniart i ks. Michał Piętka. (jo)

Zdjęcia: ks. Jakub Oczkowicz

Udostępnij