Bp Jan Wątroba: Adwent mówi o nadziei

O istocie Adwentu i czasie przygotowań do świąt Bożego Narodzenia opowiada biskup Jan Wątroba, ordynariusz rzeszowski w rozmowie z Natalią Janowiec.

NATALIA JANOWIEC: W jaki sposób Ksiądz Biskup będzie przeżywał tegoroczny Adwent?

BP JAN WĄTROBA: Jako radosny czas oczekiwania rocznicy narodzin Pana Jezusa. To zawsze jest czas pracowity, bo bogaty w różne spotkania i rozmowy. Jest to także czas wyciszenia się, jest to czas radosnego oczekiwania. Więc wchodzimy w ciszę Adwentu, aby usłyszeć Słowo Boże. Adwent ukazuje nam tajemnicę Słowa Wcielonego. A w praktyce są to różnego rodzaju spotkania z przedstawicielami wspólnot, instytucji i ruchów, którzy przychodzą z życzeniami i po błogosławieństwo na czas przeżywania Bożego Narodzenia.

NATALIA JANOWIEC: Czy każdy Adwent jest inny?

BP JAN WĄTROBA: Tak, chociaż istota jest ta sama. Czyli to co najważniejsze w roku liturgicznym, przeżywane cyklicznie, co z Adwentem się łączy. Na pewno są też nowe rzeczy, zupełnie nieprzewidywalne, stosowne do tego, co przeżywają różne wspólnoty parafialne.

NATALIA JANOWIEC: Papież Jan Paweł II powiedział, że: ,,Życie byłoby puste, gdyby nie było Adwentu’’.

BP JAN WĄTROBA: Człowiek żyje nadzieją. Bez nadziei życie jest bez sensu. Adwent mówi o nadziei, bo jest czasem oczekiwania na przyjście Pana. Adwent oznacza czekanie i przychodzenie. Gdybyśmy nie czekali na przyjście Chrystusa nasze życie pozbawione byłoby sensu, bo człowiek nie miałby na co czekać. Jan Paweł II bardzo precyzyjnie i głęboko teologicznie w jednym zdaniu określił, co nadaje sens ludzkiemu życiu.

NATALIA JANOWIEC: Niektórzy ludzie nazywają Adwent ,,duchową siłownią uczynków’’.

BP JAN WĄTROBA: Dobro trzeba czynić zawsze nie tylko w Adwencie. Czynienie dobra to nic innego, jak realizacja najważniejszego przykazania miłości Boga i bliźniego. A pod koniec życia, jak mówił Św. Jan od Krzyża, będziemy sądzeni z miłości.

NATALIA JANOWIEC: Czyli im więcej z siebie damy, tym Adwent będzie bardziej owocny?

BP JAN WĄTROBA: Dokładnie. Nasze przygotowanie do świąt będzie polegać nie tylko na sprzątaniu, myśleniu o prezentach, strojeniu choinki, ale na tym, co jest istotne. Największym dobrem, które spotkało ludzkość jest pojawienie się Bożego Syna w ludzkim ciele. To jest wielkie dobro.

NATALIA JANOWIEC: Stąd też Adwentu nie powinniśmy odkładać na ,,później’’.

BP JAN WĄTROBA: Adwent nie może być jednodniowy. Nie możemy w nim dbać tylko i wyłącznie o dekorację stołu czy całego domu. Tegoroczny Adwent jest krótki. Trwa zaledwie trzy tygodnie, dlatego tym bardziej nie należy go odkładać na później. A jeśli dobrze nie przeżyjemy Adwentu lub go nie zauważymy, to podobnie będzie ze świętami Bożego Narodzenia.

NATALIA JANOWIEC: Dziękuję Księdzu Biskupowi za rozmowę.

Zdjęcie: Ks. T. Nowak

Udostępnij