Był sługą piękna. Wspomnienie o śp. Emilu Policie

We wtorek 9 stycznia 2024 r. w Katedrze Rzeszowskiej odbył się pogrzeb zmarłego 4 stycznia br. wybitnego malarza profesora Emila Polita. Mszy Św. pogrzebowej przewodniczył bp Kazimierz Górny. Poniżej prezentujemy wspomnienia o śp. Emilu Policie, autorstwa ks. prał. Stanisława Potery, emerytowanego proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Rzeszowie, który wygłosił homilię podczas pogrzebu artysty.           

Pełne głębokiej wiary życie śp. Emila Polita – osobiste, rodzinne i artystyczne – było pełne harmonii, bowiem wszystkie te formy Jego życia wzajemnie się przenikały i uzupełniały, były świadectwem dojrzałej osobowości, jej nieustannego wzrastania i pracy twórczej.

Namalował wiele obrazów Jezusa Miłosiernego „Jezu ufam Tobie”. Jeden z tych obrazów nawiedzał wszystkie parafie Diecezji Rzeszowskiej, w jubileuszowym roku 2000. od narodzin Jezusa Chrystusa. Dzisiaj ten obraz cieszy się kultem w parafii pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie. Niezwykle ceniony jest Jego autorstwa obraz Najświętszego Serca Jezusowego, odbierający cześć w tej świątyni, w Rzeszowskiej Katedrze, a jego kopie są prawie w każdym domu naszej diecezji, jako owoc i pamiątka zawierzenia w 2006 r. rodzin naszej diecezji Bożemu Sercu.  

Dla Profesora fundamentem była wiara, rodzina, tradycja, wierność chrześcijańskim wartościom. Z tego ducha wyrastała też miłość Ojczyzny, Jego wielki patriotyzm. Boleśnie przeżywał, gdy religię, Kościół i bliskie Jego sercu wartości oddzielano od Ojczyzny. Wyznawane wartości, wiedzę i swój talent przekazywał wychowankom w Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie.             

Prof. Emil Polit był wybitnym artystą malarzem. Jego twórczość to świadectwo wiary, miłości i służba pięknu. Malował naturę w której widział i pokazywał piękno i doskonałość przyrody stworzonej przez Boga. Kochał Kościół Chrystusowy. Szczególną pozycję w Jego twórczości zajmuje malarstwo religijne. Jego obrazy znajdziemy w wielu kościołach nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach. W Katedrze Rzeszowskiej był architektem całości wystroju jej wnętrza. Jego dziełem są również obrazy świętych: Matki Bożej Częstochowskiej, św. Michała Archanioła, patronów naszej diecezji – św. Józefa Sebastiana Pelczara i bł. Karoliny, św. Faustyny, św. Jana Pawła II, bł. Władysława Findysza.

W 1996 roku został Laureatem Nagrody Miasta Rzeszowa, a pośmiertnie Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył go Złotym Krzyżem Zasługi.  

Doczesne szczątki prof. Emila Polita spoczęły na cmentarzu Wikowyja w Rzeszowie.

ks. Stanisław Potera                                                                      

Udostępnij