Centralne obchody XXXII Światowego Dnia Chorego w Diecezji Rzeszowskiej

„Chorzy, słabi, ubodzy są w sercu Kościoła i muszą być także w centrum naszej ludzkiej uwagi oraz duszpasterskiej troski. Nie zapominajmy o tym!” – te słowa Ojca św. Franciszka z tegorocznego „Orędzia na Światowy Dzień Chorego” są dla ludzi wierzących wskazówką i zadaniem. W diecezji rzeszowskiej centralne obchody Światowego Dnia Chorego odbyły się w bazylice Pani Rzeszowa, gdzie w niedzielę 11 lutego godz. 12.00 ordynariusz diecezji rzeszowskiej, bp Jan Wątroba odprawił uroczystą Mszę św. w intencji chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują.

Od 32 lat 11 lutego w Kościele jest obchodzony Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez św. Jana Pawła II po to, aby zwrócić uwagę ludzi na chorych i tych, którzy się nimi opiekują. Wypełniając prośbę Ojca św. Franciszka z tegorocznego Orędzia na Światowy Dzień Chorego, aby „chorzy, słabi, ubodzy są w sercu Kościoła i muszą być także w centrum naszej ludzkiej uwagi oraz duszpasterskiej troski. Nie zapominajmy o tym!” – biskupi Diecezji Rzeszowskiej odwiedzają chorych, modlą się z nimi oraz niosą Boże błogosławieństwo.

Centralne obchody Światowego Dnia Chorego odbyły się 11 lutego 2024 r. w Bazylice Mniejszej Pani Rzesozwa, gdzie uroczystą Mszę św. dla licznie zgromadzonych chorych i ich bliskich oraz pracowników służby zdrowia odprawił ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej bp Jan Wątroba. We wzruszających słowach powitał go doświadczony przez chorobę i niepełnosprawność Aleksander Nazimek, mówiąc: Ekscelencjo, Księże Biskupie, w imieniu wszystkich chorych i cierpiących – proszę Cię: odwróć w tej ofierze Mszy św. skargę Jezusową – w miłosierny powiew Bożej miłości. Słowo powitania wypowiedział także kustosz sanktuarium o. dr Joachim Ciupa.

W homilii bp Wątroba nawiązał do Ewangelii wg św. Marka, wskazując, że przedstawiony w niej człowiek trędowaty może być dla nas wzorem modlitwy. Trędowaty pada przed Jezusem na kolana, z pokorą i z wiarą prosi o uzdrowienie, ufając, że dla Boga wszystko jest możliwe. Kaznodzieja przypomniał, że podobną postawę trzeba przyjąć w obliczu choroby: trzeba prosić Boga o zdrowie, ale nie wolno się obrażać, jeżeli nasza prośba nie zostanie od razu spełniona. Wartość modlitwy polega bowiem na tym, że ona przybliża do Boga, uczy pokory i ufności. Uczy również otwartości na drugiego człowieka, którego bliskość pełna współczucia i miłości jest pierwszą formą opieki nad chorym. Biskup Jan Wątroba wyraził także wdzięczność wobec wszystkich, którzy troszczą się o chorych: Chcemy pokłonić się wszystkim, którzy są blisko ludzi cierpiących i chorych. Dziękujemy im za codzienną służbę i bliskość, za wrażliwość serca.”

Na zakończenie Mszy św. dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Piotr Potyrała podziękował uczestnikom Mszy św., prosząc chorych o modlitwę w intencji Ojczyzny, Kościoła, a także w intencji dzieła Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Po zakończeniu liturgii odbyła się adoracja eucharystyczna zakończona udzielonym błogosławieństwem na sposób tzw. lourdzki. Następnie w Bazylice Ojców Bernardynów sprawowany był sakrament Namaszczenia chorych. Wszyscy uczestnicy Mszy św. otrzymali również przygotowane przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej okolicznościowe pamiątkowe obrazki z modlitwą chorego. Uroczystość była transmitowana między innymi przez Radio Via.

Tekst: ks. P. Potyrała

Fot. ks. J. Oczkowicz / Radio Via

Udostępnij