Inauguracja w Wyższym Seminarium Duchownym. 13 nowych alumnów.

44 alumnów, w tym 13 kleryków roku propedeutycznego rozpoczęło formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. 27 września 2023 r. odbyła się 31. Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kaplicy seminaryjnej pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Eucharystii przewodniczył bp Jan Wątroba, obecny był również abp Edward Nowak, a także księża moderatorzy WSD, profesorowie, goście z innych seminariów duchownych, księża pracujący w instytucjach diecezjalnych, proboszczowie alumnów roku propedeutycznego oraz siostry zakonne i klerycy.

Po Mszy św. w głównej auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. Św. J. S. Pelczara w Rzeszowie odbyła sesja inauguracyjna zapoczątkowana tradycyjnym „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru kleryków WSD.

Ks. dr hab. Adam Kubiś, rektor rzeszowskiego WSD, powitał uczestników uroczystości i podkreślał, że głównym motywem rozpoczynającego się nowego roku akademickiego i formacji będzie rozeznawanie, które ma być odkrywaniem woli Bożej, otwieraniem się na działanie Ducha Świętego i odczytywaniem znaków czasu.

W sesji inaugurującej 31. Rok Akademicki 2023/2024 uczestniczyli m.in. bp Jan Wątroba, abp Edward Nowak oraz ks. prof. Jan Dziedzic, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Obecni byli także zaproszeni goście reprezentujący władze wojewódzkie, samorządowe, miejskie, a także wyższe uczelnie Rzeszowa. W uroczystości wzięli udział również rodzice alumnów rozpoczynających formację w rzeszowskim seminarium.

W dalszej części odbyła się immatrykulacja nowych alumnów. Każdy z trzynastu kleryków roku propedeutycznego otrzymał z rąk bp. Jana Wątroby indeks. Następnie siedmiu alumnów pierwszego roku otrzymało legitymacje studenckie, które przekazał ks. prof. Jan Dziedzic z UPJP2.

Zgromadzeni w auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego wysłuchali również wykładu inauguracyjnego „Synodalność w Kościele. Znak czasu czy zmiana struktury?”, który wygłosił ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL.

Ks. dr Sławomir Jeziorski, dyrektor Instytutu Wyższych Studiów Teologicznych w Rzeszowie, podziękował wykładowcom, którzy zakończyli pracę w rzeszowskim seminarium. Są to: ks. dr Jan Edling, wykładowca języka łacińskiego i ks. dr Marek Winiarski, wykładowca katechetyki. Do grona nowych profesorów zostali włączeni: dr Anna Batory-Ginda, wykładowca psychologii, prof. dr hab. Aleksander Bobko, wykładowca filozofii człowieka, ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL, wykładowca teologii dogmatycznej oraz ks. dr Dominik Kiełb, wykładowca katechetyki.

Uroczystość zgromadziła słuchaczy i studentów, rozpoczynających nowy rok formacji w Wyższym Seminarium Duchownym, Instytucie Wyższych Studiów Teologicznych, Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara, Uniwersytecie Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej, Akademii Biblijnej oraz Akademii Liturgicznej.(jn)

Fot. ks. Jakub Nagi, ks. Jakub Oczkowicz

Udostępnij