11 czerwca 2024 – Wtorek

WSP. ŚW. BARNABY APOSTOŁA
Of. wsp. – Msza wł., czyt. wł., Pref. 67-68.

Kolor: czerwony
Czytania: Dz 11,21b-26;13,1-3; Ps 98; Mt 10,7-13
Adoracja: Rzeszów – Matki Bożej Królowej Polski (Parafia Garnizonowa)

Zmarli:

Ks. Józef Godek 1998 Brzesko
Ks. Franciszek Turko 2012 Medynia Głogowska
Ks. Zdzisław Sąsiadek 2019 Bukowiec-Krzeczów