11 grudnia 2023 – Poniedziałek

Of. powsz. Adw. – Msza wł., Pref. 1.
albo:
Wsp. dow. ŚW. DAMAZEGO I, P – Biały
Msza wspl., kol. wł., Pref. 73 lub 1.

Kolor: Fioletowy
Czytania: Iz 35,1-10; Ps 85; Łk 5,17-26
Adoracja: Libusza