IV Niedziela Zwykła

KOMUNIKATY KURII – 4. Niedziela Zwykła, 29.01.2023 r.

1. W niedzielę, 29 stycznia br. obchodzimy 70. Światowy Dzień Trędowatych. Pamiętajmy w naszych modlitwach o dramacie ludzi chorych na trąd. Wspierajmy też misjonarzy, którzy niosą pomoc ludziom dotkniętym trądem. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie internetowej https://follereau.org/.

2. Święto Ofiarowania Pańskiego jest z ustanowienia św. Jana Pawła II Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Główne uroczystości odbędą się w katedrze rzeszowskiej pod przewodnictwem bpa Jana Wątroby. Porządek jest następujący: godz. 15:00 – (dolny kościół) wystawienie Najświętszego Sakramentu, koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja. Godz. 16:00 – obrzęd poświęcenia gromnic i Eucharystia z odnowieniem ślubów zakonnych. Serdecznie zapraszamy do udziału czcigodnych ojców, księży, braci, siostry zakonne oraz wiernych. Kapłanów zapraszamy do koncelebry.

3. Kończą się już prace nad kolejnym tomem albumu o kościołach naszej diecezji i wkrótce pracownicy wydawnictwa Ikona przystąpią do kompletowania materiałów do następnej części. Obejmie ona parafie z dekanatów Wielopole Skrzyńskie, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Kolbuszowa Wschód, Kolbuszowa Zachód, Głogów Małopolski, Sokołów Małopolski. W najbliższych tygodniach Pani Małgorzata Krzyżanowska-Witkowska, pan Łukasz Wyszomirski lub inni pracownicy wydawnictwa legitymujący się odpowiednim pismem skontaktują się z księżmi proboszczami parafii tych dekanatów celem omówienia terminu i szczegółów pracy. Bardzo prosimy księży proboszczów o życzliwą współpracę z pracownikami wydawnictwa, udostępnienie potrzebnych informacji i materiałów oraz kościoła do sfotografowania, a także zatwierdzenie tekstów oraz zamówienie odpowiedniej ilości egzemplarzy książek (według uznania księdza proboszcza). Wszystkie szczegóły prosimy uzgadniać z pracownikami wydawnictwa.

4. Wielkopostny Dzień Skupienia dla Organistów Diecezji Rzeszowskiej odbędzie się 25.02.2023 r. w budynku Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie, ul. Witolda 11A. Początek godz. 8.30 zakończenie o godz.13.00. Warsztaty praktyczne na temat: „Fughetta jako preludium do śpiewu ludu” poprowadzi mgr szt Kamil Frąś, organista Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Szczegółowe informacje zostaną przekazane do parafii. 

5. Do 24 lutego 2023 r. do godziny 15:59 można składać wnioski do programu dotacyjnego „Niepodległa” na 2023 r. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Tegoroczny program przewiduje dofinansowanie projektów upamiętniających ważne wydarzenia w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów. Więcej o programie dotacyjnym „Niepodległa” na stronie https://niepodlegla.gov.pl/dotacje.

6. Informuję, że do 17 marca 2023 r. został wydłużony termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Przypominam, że jest to program przeznaczony dla samorządów. Parafie posiadające obiekty zabytkowe mogą z niego skorzystać w porozumieniu z gminą lub powiatem.

KOMUNIKAT POLICJI:

W ostatnim czasie wzrosła ilość oszustw dokonywanych metodą „na wnuczka”. Sprawcy podając się za dzieci i wnuki wyłudzili od pokrzywdzonych znaczne sumy pieniędzy. Policja apeluje do wszystkich o zachowanie ostrożności wobec osób kontaktujących się telefonicznie w sprawie przekazania pieniędzy. Policjanci przypominają, aby nigdy nie przekazywać żadnych pieniędzy pośrednikom lub osobom nieznanym. W razie przyjęcia podejrzanego telefonu należy niezwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę policji osobiście lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 112.

ks. Piotr Steczkowski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie

Udostępnij