IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

1. Zgodnie z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów obchód liturgiczny uroczystości NMP Królowej Polski został przeniesiony na sobotę, 2 maja br. Dzień ten jednak nie ma charakteru świątecznego w rozumieniu prawa kanonicznego. Co za tym idzie nie ma obowiązku powstrzymania się od prac i zajęć niekoniecznych.

2. W duchu apelu Rady Stałej KEP prosimy, aby dzień 1 maja, który przypada w piątek, zachował charakter pokutny, a modlitwa i post w tym dniu powinny być ofiarowane w intencji zachowania miejsc pracy. Dlatego w diecezji rzeszowskiej nie została udzielona dyspensa ogólna od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Możliwe jest udzielenie takiej dyspensy przez proboszcza miejsca, ale tylko w indywidualnych i uzasadnionych przypadkach.

3. W IV Niedzielę Wielkanocną, 3 maja rozpoczynamy Tydzień Modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

4. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami rekomenduje się, żeby organizację rocznic Pierwszej Komunii Świętej przenieść na czas po ustaniu epidemii lub z nich w ogóle zrezygnować.

5. Zostało wznowione funkcjonowanie kolportażu diecezjalnego. Według nowych zasad gazety, materiały duszpasterskie i inne będą rozprowadzane już od każdej środy.

Udostępnij