NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

1. Władze państwowe od poniedziałku, 20 kwietnia br. zezwoliły na sprawowanie kultu w obecności wiernych w liczbie 1 osoba na 15 metrów kwadratowych.

2. W najbliższą niedzielę rozpoczynamy 76. Tydzień Miłosierdzia, którego hasłem są słowa Sługi Bożego Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego: Miłosierdziem budujemy Kościół Boży.

3. W niedzielę, 26 kwietnia br., będzie obchodzona w Kościele Niedziela Biblijna. Rozpocznie ona 12. Tydzień Biblijny, którego hasłem są Jezusowe słowa: Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego (por. J 6,35-36). W Niedzielę Biblijną będzie miało miejsce Czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Do wspólnotowej lektury została wybrana tym razem Ewangelia według św. Mateusza.

4. W niedzielę, 26 kwietnia br. rozpocznie się w części naszej diecezji peregrynacja Obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności. Będzie ona przebiegać według ustalonego wcześniej harmonogramu, rozpoczynając od parafii katedralnej.

5. W przyszłym tygodniu zostanie przedstawiony harmonogram oraz wytyczne dotyczące wizytacji biskupich, udzielania sakramentu bierzmowania oraz organizacji uroczystości pierwszokomunijnych. Zaplanowane na maj br. uroczystości komunijne nie odbędą się.

Udostępnij