V NIEDZIELA WIELKANOCNA

1. 18 maja br. (poniedziałek) o godz. 18.00 w katedrze rzeszowskiej będzie miało miejsce dziękczynienie w stulecie urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. W tym dniu będziemy również dziękować i modlić się w intencji naszych biskupów rzeszowskich: Jana z racji 20. rocznicy sakry biskupiej oraz Kazimierza z racji 60. rocznicy święceń kapłańskich, a także w intencji infułata Stanisława Maca w 60. rocznicę święceń kapłańskich.

2. Rok 2020 został ogłoszony Rokiem Pielęgniarstwa na świecie. W związku z tym, prosimy o modlitwę w intencji pielęgniarek i położnych.

3. Siostry Wizytki w Jaśle zapraszają do świętowania 100-lecia kanonizacji św. Małgorzaty Marii Alacoque, francuskiej wizytki i mistyczki, krzewicielki kultu Najświętszego Serca Jezusowego. Z tej racji można też zyskiwać odpust zupełny w następujące dni roku jubileuszowego: 13 maja, 31 maja, 19 czerwca, 12 sierpnia i 12 października oraz w każdy pierwszy piątek miesiąca do października włącznie. Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami (przyjęcie Komunii św., odmówienie „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga” oraz dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego) połączonymi z nawiedzeniem w danym dniu kościoła Sióstr Wizytek.

Udostępnij