Ur. Chrystusa Króla

KOMUNIKATY KURII – Uroczystość Chrystusa Króla, 20.11.2022 r.

Wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej ataków na osobę św. Jana Pawła II Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski wyraziła swoje stanowisko w specjalnym dokumencie. Jednocześnie Przewodniczący KEP przesłał komunikat, który należy odczytać podczas ogłoszeń w najbliższą niedzielę, 20.11.2022 r.

Wszystkich kapłanów zapraszamy do uczestnictwa w adwentowym dniu skupienia, według następującego porządku: sobota 26.11.2022 – godz. 10.00 – sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim, godz. 14.00 – Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu; poniedziałek 28.11.2022 – godz. 15.00 – Dom Diecezjalny Tabor, godz. 19.00 – Dom Diecezjalny Tabor.

Akademia Liturgiczna zaprasza na wykład otwarty pt. „Izajasz, prorok Adwentu”, który przedłoży ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL. Wykład odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 21 listopada 2022 r. o godz. 19.30 w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym (Rzeszów, ul. Witolda 11a). Wykład będzie także transmitowany na żywo na YouTube (www.youtube/com/AkademiaLiturgiczna). Serdecznie zapraszamy!

Ks. Piotr Steczkowski, kanclerz Kurii Diec. w Rzeszowie                                                                                                                

Udostępnij