Ur. Zesłania Ducha Świętego

1. Od 1 czerwca br. w całej Polsce wchodzi w życie nowe prawo regulujące przygotowanie do małżeństwa. Prawo to nie zawiera wielu istotnych nowości. Niektóre sprawy zostały doprecyzowane. W celu ułatwienia orientacji w zaistniałych zmianach na parafie został przesłany wykaz istotnych nowości oraz sytuacji, w których wymagana jest dyspensa lub zezwolenie na ślub.

2. W związku z wejściem w życie nowych przepisów zostały opracowane przez ks. Łukasza Chmielewskiego nowe formularze, których podstawowy pakiet został dostarczony do parafii. Od 1 czerwca br. są one obowiązujące w naszej diecezji. Formularze te są dostępne także w kurii.

3. Duszpasterstwo Rodzin informuje, że większość Poradni Rodzinnych w naszej diecezji wznawia swoją działalność w sposób dostosowany do sytuacji epidemicznej. Możliwe jest zatem kierowanie do nich tych narzeczonych, którzy w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć sakrament małżeństwa. Ze względu na ograniczone możliwości działania poradni, prosimy o kierowanie tam narzeczonych, którzy planują ślub nie później niż na trzy miesiące od pierwszej wizyty w poradni. Aby uzyskać szczegółowe informacje co do terminów i warunków katechez przedślubnych wraz ze spotkaniami w Poradni Rodzinnej, prosimy o indywidualne kontaktowanie się z odpowiednimi poradniami.

W dniu 1 czerwca br. (Święto Matki Kościoła) kuria diecezjalna i sąd biskupi będą nieczynne.

Udostępnij