V Niedziela Wielkanocna

KOMUNIKATY KURII –  5. Niedziela Wielkanocna, 07.05.2023 r.

1. Spotkania indywidualne księży dziekanów z bp Janem Wątrobą odbywać się będą w następującym porządku:

8 maja – Biecz, Jasło-Zachód, Jasło-Wschód, Nowy Żmigród, Dębowiec, Frysztak, Wielopole Skrzyńskie

10 maja – Gorlice, Boguchwała, Czudec, Głogów Młp., Kolbuszowa-Wschód, Kolbuszowa-Zachód, Sędziszów Młp.

11 maja – dekanaty rzeszowskie: Fara, Katedra, Południe, Północ, Wschód, Zachód.

Spotkania odbywać się będą w Kurii od godz. 10.00 (co 20 min.). W razie niemożliwości przybycia
w oznaczonym terminie proszę, aby zamienić się z innym dziekanem.

2. Przypominamy, że w maju odbędą się kapłańskie spotkania formacyjne. Dla księży wyświęconych w latach 2013-2021 w dniu 15 maja br., dla księży wyświęconych w latach 2008-2012 – 22 maja br. Spotkania będą miały miejsce w DD „Tabor” w Rzeszowie, w godzinach 9.00-16.00.

3. Do 22 maja 2023 r. można składać prośby o zastępstwo kapłana w okresie wakacji. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z przyznaniem zastępstwa wakacyjnego.

4. Caritas Diecezji Rzeszowskiej organizuje wiosenne spotkania Szkolnych Kół Caritas: w środę (17 maja) o godz. 12.00 w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie oraz we czwartek (18 maja) o godz. 12.00 w auli przy kościele farnym w Jaśle. Prelegentem będzie ks. dr Witold Burda – postulator procesu beatyfikacyjnego rodziny Ulmów. Prosimy, aby na spotkanie przybyły delegacje Szkolnych Kół Caritas (kilku uczniów z opiekunem i asystentem).

ks. Piotr Steczkowski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie

Udostępnij