Konsekracja kościoła pw. św. Jadwigi Królowej w Wólce Podleśnej

„Przychodzimy dzisiaj, by tę świątynię na zawsze oddać Bogu. Chcemy w tym uroczystym, liturgicznym obrzędzie poświęcić to miejsce wyłącznie Trójjedynemu Bogu” – mówił bp Jan Wątroba w Wólce Podleśnej, gdzie 19 listopada 2023 r. odbyła się uroczystość konsekracji kościoła parafialnego.

W niedzielę, 19 listopada 2023 r., odbyła się uroczystość konsekracji kościoła parafialnego pw. św. Jadwigi Królowej w Wólce Podleśnej.

Liturgii, która rozpoczęła się przed głównym wejściem do kościoła parafialnego, przewodniczył bp Jan Wątroba. W koncelebrze wzięło udział ponad 10 księży, a wśród nich m.in. ks. infułat Wiesław Szurek.

Po wprowadzeniu wiernych do świątyni przez Biskupa Rzeszowskiego, ks. Andrzej Pociask, proboszcz parafii w Wólce Podleśnej, powitał zebranych w świątyni i wprowadził w uroczystość.

Następnie przedstawiciele wspólnoty powitali bp. Jana Wątrobę.

Nieodłącznym elementem liturgii poświęcenia świątyni jest odczytanie historii parafii i kościoła, czego dokonała jedna z parafianek.

W homilii, którą wygłosił bp Jan Wątroba, zostały przypomniane wydarzenia przeżywane przez wspólnotę parafialną w Wólce Podleśnej związane z 40-leciem powstania parafii, które dopełnia uroczystość konsekracji świątyni.

„Przychodzimy dzisiaj, by tę świątynię na zawsze oddać Bogu. Chcemy w tym uroczystym, liturgicznym obrzędzie poświęcić to miejsce wyłącznie Trójjedynemu Bogu” – mówił bp Jan Wątroba, który podkreślił także jak ważna jest postawa wdzięczności względem Boga i ludzi.

Do najważniejszych momentów uroczystości należało pokropienie wiernych i murów kościoła wodą święconą, wręczenie księgi Pisma Świętego przedstawicielom wspólnoty, a wreszcie modlitwa poświęcenia połączona z namaszczeniem ołtarza i ścian kościoła krzyżmem świętym, a także okadzenie świątyni, która przez poszczególne obrzędy została oddana na wyłączność Panu Bogu.

Podczas liturgii do kościoła wprowadzono relikwie bł. Rodziny Ulmów z Markowej, które zostały umieszczone w ołtarzu.

Na zakończenie Mszy św., proboszcz parafii, ks. Andrzej Pociask podziękował wszystkim osobom biorącym udział w uroczystości poświęcenia kościoła.

Wdzięczność wobec Biskupa Rzeszowskiego wyrazili również przedstawiciele parafii.

Parafia pw. Św. Jadwigi Królowej w Wólce Podleśnej została erygowana 14 czerwca 1983 r. przez abp. Ignacego Tokarczuka. Pierwszym proboszczem był śp. ks. Jan Kalinka (1983-2003), kolejnym ks. Waldemar Dopart (2003-2017). zaś aktualnym proboszczem jest ks. Andrzej Pociask (od 2017).

Tekst, dźwięki, zdjęcia: ks. J. Nagi

Udostępnij