Zmarł śp. ks. Stanisław Kopeć, emerytowany proboszcz w Czudcu

2 grudnia 2020 r., w 89. roku życia i 65. roku kapłaństwa, zmarł ks. prałat dr Stanisław Kopeć, proboszcz parafii w Czudcu w latach 1993-2003.

Eksporta śp. ks. Stanisława do kościoła parafialnego w Czudcu odbędzie się w sobotę, 5 grudnia 2020 r. o godz. 11.00.
Msza pogrzebowa będzie sprawowana w niedzielę, 6 grudnia br. o godz. 13.00 w kościele parafialnym w Czudcu.

Dobry Jezu, a nasz Panie…

Ks. Stanisław Kopeć urodził się 29 stycznia 1931 r. w Radwanie (parafia Smęgorzów) k. Dąbrowy Tarnowskiej. 29 czerwca 1955 r., po ukończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, przyjął święcenia kapłańskie w katedrze tarnowskiej z rąk bp. Karola Pękali. Następnie został skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz w parafiach: Wielopole Skrzyńskie (1955-1958), Lubzina (1958-1959), Tarnów – katedra (1959-1964). W 1964 r. został proboszczem w Radgoszczy k. Tarnowa. W 1992 r. został mianowany proboszczem w parafii farnej w Ropczycach, a w 1993 r. proboszczem i kustoszem Sanktuarium w Czudcu. W 2003 r. przeszedł na emeryturę i przebywał w Czudcu jako rezydent. W latach 2006-2008 przebywał jako misjonarz w Żytomierzu na Ukrainie. Był kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Strzyżowie i kapelanem Jego Świątobliwości Papieża Franciszka. Zmarł 2 grudnia 2020 r.

Zdjęcie: www.sanktuariumczudec.pl

Udostępnij