Zmarł śp. ks. dr hab. Andrzej Garbarz, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego

W dniu 12 grudnia 2022 r. w 70 roku życia i 45 roku kapłaństwa, zmarł śp. Ksiądz Prałat  dr hab. Andrzej Garbarz, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pogrzeb śp. Ks. Andrzeja Garbarza odbędzie się w środę, 14 grudnia 2022 r. w Jaśle: o godz. 13.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny (ul. Św. Jana z Dukli 4) zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa a po niej nastąpi pochówek na cmentarzu komunalnym w Jaśle przy ul. Mickiewicza. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył będzie Biskup Ordynariusz Jan Wątroba.

W intencji śp. Księdza Prałata Andrzeja, będzie sprawowana Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Kazimierza Górnego dnia 16 grudnia br. (piątek) o godz. 18 w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie…

Ksiądz Prałat dr hab. Andrzej Garbarz, urodził się 31 sierpnia 1953 r. w Jaśle jako syn Jana i Katarzyny Pec. Egzamin dojrzałości złożył w 1972 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie odbył studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze przemyskiej z rąk biskupa Ignacego Tokarczuka w dniu 4 czerwca 1978 r.

Po święceniach pełnił następujące posługi:

01.07.1978 – 30.06.1981: wikariusz parafii w Kańczudze

01.07.1981 – 08.07.1984: wikariusz parafii pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie

09.07.1984 – 30.07.1985: wikariusz parafii katedralnej w Przemyślu

01.10.1985 – 30.06.1988: studia specjalistyczne z teologii moralnej na ATK w Warszawie

01.07.1988 – 01.08.1989: wikariusz i współpracownik domu rekolekcyjnego w Jarosławiu

02.08.1989 – 22.08.1990: katecheta w Przemyślu

23.08.1990 – 13.09.1992: dyrektor administracyjny WSD w Przemyślu

14.09.1992 – 24.08.1993: wykładowca teologii moralnej w WSD w Przemyślu

25.08.1993 – 24.08.1998: wicerektor WSD w Rzeszowie

25.08.1998 – 16.03.2009: dyrektor Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie

Od 2009 r. – profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Ks. Andrzej Garbarz w 1993 r. uzyskał stopień doktora teologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a w roku 2008 stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Opolskim. Był długoletnim wykładowcą Uniwersytetu Rzeszowskiego i innych uczelni Rzeszowa. Na Uniwersytecie Rzeszowskim kierował Katedrą Nauk o Rodzinie. Jest autorem licznych publikacji naukowych i promotorem prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich i doktorskich).

Ponadto śp. Ks. Andrzej Garbarz pełnił wiele istotnych funkcji społecznych: był m.in. członkiem Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie; asystentem kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich – Oddział w Rzeszowie i Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich – Oddział w Rzeszowie. Pełnił funkcję kierownika Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

Współpracował z Caritas Diecezji Rzeszowskiej, był zaangażowany w organizację i przebieg turnusów w Ośrodku Caritas w Myczkowcach a także w organizację uniwersyteckiego koła Caritas. Był członkiem Zarządu Rzeszowskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Jana Pawła II „Lumen et Spes”. Był związany z Rzeszowską Pieszą Pielgrzymką na Jasną Górę, wielokrotnie biorąc w niej udział i publikując na jej temat.

Za swoją gorliwą posługę kościelną i społeczną został odznaczony przez władze kościelne w 1993 r. godnością Expositorium Canonicale, a w roku 1995 otrzymał przywilej noszenia Rokiety i Mantoletu.

Ks. Andrzej Garbarz był kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej w Rzeszowie.

Udostępnij