Zmarł śp. ks. Jan Gibała, emerytowany proboszcz w parafii pw. NSPJ i NSNMP w Jaśle

W dniu 3 stycznia 2023 r. w wieku 76 lat, w 50 roku kapłaństwa, zmarł śp. Ksiądz Prałat  Jan Gibała, emerytowany proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi panny w Jaśle.

Eksporta do kościoła parafialnego w Jaśle (ul. Św. Jana z Dukli 4) w środę, 4 stycznia 2023 r. gdzie o godz. 18.00  zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Kazimierza Górnego. Uroczystości pogrzebowe śp. Księdza Prałata Jana Gibały pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza Jana Wątroby odbędą się w czwartek, 5 stycznia 2023 r. w Jaśle – o godz. 12.00 Msza św. w kościele parafialnym a następnie pochowek na cmentarzu przy ul. Mickiewicza.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie…

Ksiądz Prałat Jan Gibała, urodził się 14 stycznia 1947 r. w Kąkolówce jako syn Franciszka i Julii Kołodziej. Egzamin dojrzałości złożył w 1965 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Tyczynie. W 1967 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie odbył studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął w Błażowej z rąk biskupa Bolesława Taborskiego w dniu 23 czerwca 1973 r.

Po święceniach pełnił następujące posługi:

13.07.1973 – 24.06.1976: wikariusz parafii w Domaradzu

25.06.1976 – 31.07.1977: wikariusz parafii w Dynowie

01.08.1977 – 20.08.1984: wikariusz parafii pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie

21.08.1984 – 25.08.2017: proboszcz parafii pw. NSPJ i NSNMP w Jaśle

Od 26.08.2017 r. przebywał na emeryturze i posługiwał w parafii NSPJ i NSNMP w Jaśle

Ks. Parłat Jan Gibała oprócz posługi duszpasterskiej w parafiach pełnił wiele ważnych funkcji kościelnych. Był m.in. kapelanem klasztoru Sióstr Wizytek w Jaśle, dyrektorem Arcybractwa Konającego Serca Jezusa i Matki Bożej Bolesnej, kanonikiem gremialnym i penitencjarzem Kapituły Kolegiackiej w Jaśle. Przez wiele lat był zaangażowany w duszpasterstwo rodzin prowadząc katechezy przygotowujące do małżeństwa. Za swoją gorliwą posługę kościelną i społeczną został odznaczony przez władze kościelne w 1986 r. godnością Expositorium Canonicale, a w roku 2000 otrzymał przywilej noszenia Rokiety i Mantoletu. Natomiast w 2021 r. Ojciec św. Franciszek mianował go papieskim kapelanem honorowym nadając mu godność prałata Jego Świątobliwości.

Udostępnij