Zmarł śp. ks. Prałat Jan Kulpa, emerytowany proboszcz w parafii pw. św. Anny w Święcanach

W dniu 25 października 2021 r., w wieku 87 lat, mając 63 lata kapłaństwa, zmarł śp. Ksiądz Prałat Jan Kulpa, wieloletni proboszcz w parafii pw. św. Anny w Święcanach.

Eksporta do kościoła w Święcanach pod przewodnictwem biskupa Kazimierza Górnego odbędzie się 26 października 2021 r. (wtorek) o godz. 15.

Pogrzeb śp. Księdza Prałata pod przewodnictwem biskupa Edwarda Białogłowskiego będzie sprawowany 27 października 2021 r. (środa) o godz. 13 w kościele parafialnym w Święcanach.

Dobry Jezu a nasz Panie…

Ksiądz Prałat Jan Kulpa, urodził się 17 stycznia 1934 r. w Grodzisku Górnym jako syn Walentego i Marii Urban. Egzamin dojrzałości złożył w 1952 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Leżajsku. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze przemyskiej z rąk biskupa Franciszka Bardy w dniu 1 czerwca 1958 r.

Po święceniach pełnił następujące posługi:

06.08.1958 – 30.07.1961: wikariusz parafii w Laszkach
31.07.1961 – 01.07.1964: wikariusz parafii w Święcanach
02.07.1964 – 20.08.2005: proboszcz parafii pw. św. Anny w Święcanach
Od 2005 roku przebywał na emeryturze w parafii w Święcanach.

Ks. Prałat Jan Kulpa pełnił także ważne funkcje diecezjalne, m.in. w latach 1974 – 2004 był wicedziekanem dekanatu Jasło-Zachód. Ponadto był kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Bieczu. Za swoją gorliwą pracę duszpasterską został odznaczony następującymi godnościami kościelnymi: w 1971 – Expositorium Canonicale, a w 1979 r. otrzymał przywilej noszenia Rokiety i Mantoletu. Natomiast 14 czerwca 1983 r. otrzymał godność Honorowego Kapelana Ojca świętego.

Udostępnij