Zmarł śp. Ksiądz Kanonik Józef Mleczko, emerytowany proboszcz w Będziemyślu

W dniu 9 grudnia 2022 r. w wieku 90 lat, mając 66 lat kapłaństwa, zmarł śp. Ksiądz Kanonik Józef Mleczko, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Jacka w Będziemyślu.

Uroczystości pogrzebowe śp. Księdza Kanonika Józefa Mleczki odbędą się w poniedziałek, 12 grudnia 2022 r. w Będziemyślu w następującym porządku: godz. 11 – wprowadzenie ciała zmarłego do kościoła parafialnego, godz. 11.30 – modlitwa różańcowa, godz. 12.00 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Bpa Kazimierza Górnego a po niej pochówek na cmentarzu w Będziemyślu.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie…

Ksiądz Kanonik Józef Mleczo, urodził się 2 marca 1932 r. w Dołach (parafia Porąbka Uszewska) jako syn Pawła i Zofii Rzepa. Egzamin dojrzałości złożył w 1950 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, gdzie odbył studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze tarnowskiej z rąk biskupa Karola Pękali w dniu 24 czerwca 1956 r.

Po święceniach pełnił następujące posługi:

17.07.1956 – 19.07.1959: wikariusz parafii w Lubzinie

20.07.1959 – 31.07.1963: wikariusz parafii w Pleśnej

01.08.1963 – 17.06.1966: wikariusz parafii w Cmolasie

18.06.1966 – 17.08.1970: wikariusz parafii w Łęgu Tarnowskim

18.08.1970 – 19.08.1973: wikariusz parafii w Rzepienniku Biskupim

20.08.1973 – 21.08.2002: proboszcz parafii pw. św. Jacka w Będziemyślu

Od 22.08.2002 r. do 20.09.2022 r. rezydował w Będziemyślu a od 21.09.2022 r. przebywał w Domu Księży Seniorów, gdzie zmarł.

Oprócz zwyczajnej posługi duszpasterskiej ks. Józef Mleczko pełnił także funkcję ojca duchownego dawnego dekanatu trzciańskiego. Za swoją gorliwą posługę kapłańską ks. Mleczko został odznaczony przez władze kościelne w 1974 r. godnością Expositorium Canonicale, a w roku 1980 otrzymał przywilej noszenia Rokiety i Mantoletu.

Udostępnij