Neoprezbiterzy diecezji rzeszowskiej

„Oddajmy siebie w całości nie jako równowartość, ale po prostu dlatego, że nie mamy nic więcej”. Te słowa spisane kiedyś przez św. Augustyna, są nie tylko piękną i doniosłą myślą, ale są również mottem życiowym trzech nowych kapłanów Kościoła katolickiego. ks. Łukasz Cyrnek, ks. Dawid Piróg i ks. Janusz Szczęch 18 maja 2024 r. w Rzeszowskiej Katedrze, w obecności: Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby, swoich rodziców, bliskich i znajomych oraz prezbiterium diecezjalnego, wypowiedzieli swoje jestem. Tym samym, zdając sobie sprawę ze swej niewystarczalności i pomimo swoich słabości, postanowili oddać się Bogu w całości na własność. Odtąd już jako Chrystusowi kapłani, będą głosić słowo Boże, sprawować sakramenty, jednać ludzi z Bogiem i świadczyć o miłości Chrystusa wszędzie tam, gdzie zostaną posłani.

Po święceniach nowi kapłani odprawili razem ze swoim biskupem pierwszą Eucharystię. Następnego dnia każdy z nich odprawił Mszę św. prymicyjną w swojej rodzinnej parafii.

Niech praca duszpasterska przynosi obfite owoce i osobistą satysfakcję, a Matka Kapłanów otacza płaszczem opieki. Pamiętajmy w naszych modlitwach o nowo wyświęconych kapłanach. Módlmy się również o nowe i święte powołania.

A oto sylwetki nowych kapłanów:

ks. Łukasz Cyrnek: urodzony 11 czerwca 1994 r. w Rzeszowie. Pochodzi z parafii pw. św. Onufrego w Łące. Ukończył Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie. Praktykę diakońską odbył w parafii pw. NSPJ w Rzeszowie – Katedra. Obronił pracę magisterską z teologii pastoralnej pt. Apostolstwo własne katolików świeckich w świetle nauczania Papieża Franciszka napisaną pod kierunkiem ks. dr. Krzysztofa Wilczkiewicza. Jako motto kapłańskie wybrał sobie słowa: Również jeżeli ktoś staje do zapasów, otrzymuje wieniec tylko [wtedy], gdy walczył przepisowo (8. 2 Tm 2,5).

ks. Dawid Piróg: urodzony 15 czerwca 1999 r. w Gorlicach. Pochodzi z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pagorzynie. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach. Praktykę diakońską odbył w Kolegiacie pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej. Obronił pracę magisterską z teologii dogmatycznej pt. „Witaj Oblubienico Dziewicza!” Literacko-teologiczna interpretacja Hymnu Akatystu ku czci Bogurodzicy pod kierunkiem ks. dr. Pawła Pietrusiaka. Jako motto kapłańskie wybrał sobie słowa: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim! (Łk 1,46-47).

ks. Janusz Szczęch: urodzony 30 kwietnia 1980 r. w Rzeszowie. Pochodzi z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie. Praktykę diakońską odbył w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Floriana – Rzeszów Załęże. Obronił pracę magisterską z teologii duchowości pt. Kierownictwo duchowe w pismach św. Josemarii Escrivy De Balaguera pod kierunkiem ks. dr. Pawła Synosia. Jako motto kapłańskie wybrał sobie słowa: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w Niebie. Potem przyjdź i chodź za mną! (Mt 19,21).

Udostępnij