Odpust i rocznica ustanowienia Sanktuarium Świętego Józefa w Rzeszowie – Staromieściu

Idźcie do Józefa – Dobrego Przedsiębiorcy

1 maja 2023 r. w Sanktuarium Świętego Józefa w Rzeszowie na Staromieściu odbyły się uroczystości odpustowe z okazji obchodzonego w tym dniu liturgicznego wspomnienia św. Józefa Robotnika. Wydarzenie to miało szczególny charakter, bowiem w tym dniu minęła 1. rocznica ustanowienia Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Józefa w Rzeszowie.

Marcowy odpust ku czci św. Józefa był poświęcony kwestii rodzin i wychowania. Ukazano wtedy św. Józefa jako kochającego męża Maryi i troskliwego obrońcę Chrystusa. Majowy odpust miał na celu ukazać Józefa jako człowieka pracy i patrona wszystkich pracowników i pracodawców. Do odpustu parafia przygotowywała się przez Triduum, podczas którego Słowo Boże głosił ks. dr hab. Sławomir Zych, profesor KUL i opiekun teologiczny Sanktuariów Diecezji Rzeszowskiej.

W swoich konferencjach Kaznodzieja zwrócił uwagę na to, że człowiek jest podmiotem pracy, która ma służyć rodzinie i narodowi, a Święty Józef jest dla nas wszystkich wzorem zarówno pracownika jak i przedsiębiorcy.

„Święty Józef był określany jako cieśla, ale można go także nazwać budowniczym. Był więc człowiek uczonym. On uczciwie pracował i tę wartość przekazał Jezusowi. Święty Józef uczy nas jak budować prawdziwy dom. Dom to jednak nie budynek, gdzie są cztery ściany, fundament, dach i okna. Budynek to mieszkanie, a samo mieszkanie to jeszcze nie dom. Można mieć bowiem piękne mieszkanie, a być bezdomnym. A z drugiej strony można mieć małe, ciasne mieszkanie, ale mieć prawdziwy dom w życiu. Dom gdzie panuje miłość nigdy nie jest za ciasny, bo jest miejscem dla wszystkich. W domu wszyscy się dobrze czują, za domem się tęskni, bo dom daje poczucie bezpieczeństwa. Dom to ludzie, to atmosfera, to życzliwość, to wzajemne zaufanie, dom to miłość. I taki właśnie dom dla Syna Bożego zbudował święty Józef jako budowniczy i przybrany ojciec Jezusa. (…) Święty Józef uczy nas, że domu nie da się kupić, ale dom trzeba zbudować. (…) Dzisiaj chcemy za wstawiennictwo Świętego Józefa podziękować za każde stanowisko pracy. Nie możemy zapominać o żadnej pracy, bo ona służy wspólnemu dobru, bo każda praca jest służbą. Tak bowiem rozumiał pracę przedsiębiorca z Nazaretu – Święty Józef. (…) Był mężem sprawiedliwym, on rozumiał, że przez pracę wyraża swoją osobowość, naśladował Boga który daje nam przykład pracy stwarzając świat. Każda praca jest więc powołaniem do stworzenia czegoś, czego wcześniej nie było. Każda praca jest tworzeniem, mamy więc tak pracować by tworzyć nowe, a nie niszczyć i burzyć. (…) Wpatrujmy się w Świętego Józefa i prośmy w tym Sanktuarium o pomoc w naszym życiu prywatnym i zawodowym. Przez pracę wyraża się bowiem nasze człowieczeństwo i upodabniamy się do samego Boga” – mówił ks. Zych w swoich rozważaniach.

Centralne uroczystości odpustowe odbyły się 1 maja 2023 roku podczas Eucharystii pod przewodnictwem biskupa Kazimierza Górnego, pierwszego biskupa diecezji rzeszowskiej. Mszę św. koncelebrowali kapłani z dekanatu i z Rzeszowa.

Przed Eucharystią została odmówiona Koronka do św. Józefa oraz Litania do Matki Bożej, a następnie wysłuchano świadectwa przedstawiciela przedsiębiorców należącego do działającego przy Sanktuarium Duszpasterstwa Przedsiębiorców Talent.

Spotkania Duszpasterstwa odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca po Mszy św. wieczornej w salce katechetycznej.

Na początku Kustosz Sanktuarium, ks. Waldemar Dopart powitał wszystkich gości, pielgrzymów i przedsiębiorców z Rzeszowa i okolic.

Biskup Kazimierz zaapelował, że w dzisiejszych czasach bardzo ważnym zadaniem jest przywrócić godność i szacunek dla pracy. Podziękował przedsiębiorcom za dawanie świadectwa wrażliwości na potrzeby biednych.

„Niech wzór i pomoc świętego Józefa będzie zawsze w waszym sercu” – mówił biskup Górny.

Na koniec Eucharystii dokonano zawierzenie św. Józefowi całego świata pracy.

ks. Paweł Liszka

Fot: Maciej Malec

Udostępnij