Odpust w Binarowej. 675. rocznica lokacji miejscowości

„Aniołowie kierują nasz wzrok ku niebu, bo tam jest nasza prawdziwa ojczyzna, tam oczekuje nas nasz Ojciec i całe chóry anielskie” – mówił bp Jan Wątroba w Binarowej k. Biecza, gdzie odbyły się uroczystości z okazji 675. rocznicy lokacji miejscowości, 20. rocznicy wpisania kościoła parafialnego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a także odpustu ku czci św. Michała Archanioła.

Uroczystości 29 września 2023 r. rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Binarowej, której przewodniczył bp Jan Wątroba. Na początku dzieci i dorośli przedstawiciele parafii powitali Biskupa Rzeszowskiego.

Następnie ks. Bogusław Jurczak, proboszcz miejscowej parafii, wprowadził w przeżywaną uroczystość, podkreślając jej wyjątkowość spowodowaną 675. rocznicą lokacji miejscowości, 20. rocznicą wpisania kościoła parafialnego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a przede wszystkim odpustem ku czci św. Michała Archanioła, patrona parafii.

W Eucharystii uczestniczyli kapłani z dekanatu bieckiego, księża rodacy, a także parafianie i zaproszeni goście.

Homilię wygłosił bp Jan Wątroba. Na początku podkreślił, że obchodzone rocznice są okazją do złożenia Panu Bogu dziękczynienia za łaskę wiary, za Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i świętych patronów, ale równocześnie za minione pokolenia, za przodków, ich wiarę, wytrwałość i determinację w wyznawaniu oraz gorliwość w jej przekazie.

Nawiązując do hasła roku duszpasterskiego „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, kaznodzieja mówił, że Kościół tworzą również archaniołowie i aniołowie, którzy mówią jaki jest Bóg. Archaniołowie wspominani w liturgii 29 września podkreślają, że Bóg jest wszechmocny, że Bóg uzdrawia, że nie ma nikogo i niczego ponad Niego, gdyż On jest najważniejszy i Jemu należy się najgodniejsze miejsce w życiu ludzi wierzących.

Biskup Rzeszowski mówił również, że „choć trzeba chodzić mocno po ziemi, kochać ją, uprawiać i dawać jej to, co potrzebne, by mogła wydawać plony, owocować, to jednak, przeżywając dzisiejszą uroczystość otrzymujemy przynaglenie, by patrzeć w niebo. Aniołowie kierują nasz wzrok ku niebu, bo tam jest nasza prawdziwa ojczyzna, tam oczekuje nas nasz Ojciec i całe chóry anielskie, z którymi łączymy się w czasie każdej Mszy św.”.

Na zakończenie liturgii odbyła się procesja eucharystyczna wokół zabytkowej, binarowskiej świątyni.

Pierwsza wzmianka o funkcjonującym w Binarowej kościele pochodzi dopiero z 1415 roku. Obecna świątynia parafialna jest prawdopodobnie drugą z kolei, powstała około 1500 roku.

Kościół p.w. św. Michała Archanioła to drewniana, jednonawowa budowla gotycka, o konstrukcji zrębowej, obita gontem i podbita blachą, z wieżą o konstrukcji słupowej. Wnętrze świątyni zdobi piękna, zabytkowa polichromia z XVI i XVII w. ukazująca między innymi sceny z Nowego Testamentu oraz widoki ówczesnego Biecza. W ciągu swych dziejów kościół ten był kilkakrotnie restaurowany: w 1641 roku, na początku XIX w. oraz w latach 1953-1956. 

Renowację przeprowadzono też w ostatnim okresie. W ramach podjętych w 1992 roku prac, m. in. wymieniono poszycie deskowe na gont i przywrócono wieży pierwotny kształt.

Kościół jest cennym zabytkiem, wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. (jn)

Fot. ks. Jakub Nagi

Udostępnij