Panel Liturgiczny z okazji 60. rocznicy ogłoszenia Konstytucji o Liturgii Świętej

2 grudnia 2023 roku, w sześćdziesiątą rocznicę ogłoszenia przez Papieża Pawła VI Konstytucji o Liturgii Świętej (Sacrosanctum concilium), w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie odbył się Panel Liturgiczny, zorganizowany przez Akademię Liturgiczną, we współpracy z twórcami Portalu „Z pasji do liturgii”.

Wydarzenie rozpoczęto wspólną Eucharystią. Panel podzielony został na dwie części. Część pierwsza (wykładową) składała się z trzech wystąpień:

Ks. dr. Łukasza Celińskiego pt.: „Reforma w dziejach liturgii rzymskiej”,

Ks. dr. Sławomira Jeziorskiego pt.: „Geneza i główne idee konstytucji o liturgii”,

Ks. dr. Marcina Kołodzieja pt.: „Realizacja postulatów reformy liturgicznej”.

Część drugą stanowiła dyskusja panelowa, w której nasi prelegenci odpowiadali na pytania osób uczestniczących w panelu, zarówno tych obecnych w Instytucie, jak i tych biorących udział on-line.

O dużym zainteresowaniu i potrzebie takich spotkań świadczy nie tylko liczba uczestników, ale także ilość pytań zadanych naszym prelegentom, których łącznie padło nieco ponad trzydzieści. Problemy zawarte w pytaniach stanowiły ciekawe dopełnienie wykładów i świadectwo potrzeby pogłębiania wiedzy o liturgii, która jak pisał Święty Jan Paweł II: „Jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i zarazem źródłem z jakiego wypływa jego moc[…]”.

Żródło: Akademia Liturgiczna Diecezji Rzeszowskiej

Udostępnij