Bączal Dolny

Bączal Dolny

Udostępnij

Historia parafii

Parafia Bączal Dolny została erygowana w 1348 r. Stary drewniany kościół, konsekrowany w 1669 r., został w 1974 r. przeniesiony do skansenu w Sanoku. Obecny, obszerny kościół parafialny, został za staraniem ks. Stanisława Czernieca wybudowany w latach 1957-59. Poświęcenia świątyni dokonał bp Wojciech Tomaka z Przemyśla. W 1966 r. bp Franciszek Barda uroczyście konsekrował świątynię. Do parafii należały wioski: Bączal Dolny, Bączal Górny, Opacie, Lipnica Górna i Jabłonica.
Ze względu na rozległy teren parafii w 1972 r. wybudowano w Jabłonicy prowizoryczną kaplicę. Po wielu kłopotach i przeszkodach ze strony władz, kaplica wraz z salą katechetyczną była gotowa w 1976 r. W 1981 r. również ze względów duszpasterskich wybudowany został kościół filialny w Lipnicy Górnej. Poświęcił go w 1983 r. bp Ignacy Tokarczuk. Dekretem z dnia 19.03.2003 r. Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny wydzielił z parafii miejscowość Jabłonica i Lipnica Górna tworząc nową parafię z kościołem parafialnym w Jabłonicy. Pierwszym proboszczem został dotychczasowy wikariusz w Bączalu Dolnym Ks. Antoni Łagoda.

Mapa