Baryczka

Baryczka

Udostępnij

Historia parafii

Baryczka to osada wzmiankowana w źródłach już w XV w. jako osada należąca do parafii Połomia, którą erygował w 1447 r. bp Zbigniew Oleśnicki, biskup krakowski.
Przez kilka wieków Baryczka należała do parafii połomskiej. Dopiero w 1979 r. zawiązany został Komitet Budowy Kościoła, którego przewodniczącym został Kazimierz Witek. Budową kościoła kierowali ks. Jan Gąsior, a po jego śmierci ks. Jan Kordas, proboszcz połomskiej parafii.
25.06.1983 r. Biskup Przemyski Ignacy Tokarczuk erygował w Baryczce parafię pod wezwaniem Nawiedzenia Matki Bożej, a jej pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Kaszowski. Kościół został poświęcony 30.05.1984 r. przez bpa Stefana Moskwę, sufragana przemyskiego. W 1984 r. założono cmentarz parafialny i rozpoczęto budowę plebani, którą ukończono w 1987 r. W tych latach wybudowano też budynek gospodarczy i kaplicę cmentarną. W 1990 r. probostwo w Baryczce objął Ks. Henryk Markowski. Od 2002 r. funkcję proboszcza pełni Ks. Jerzy Gajda.

Mapa