Będziemyśl

Będziemyśl

Udostępnij

Historia parafii

Parafia Będziemyśl została wydzielona z parafii Sędziszów Młp. W dniu 13.03.1923 r. utworzono tu rektorat, a w dniu 27.07.1927 r. erygowano parafię. Składała się wówczas ze wsi Będziemyśl i Klęczany. Kościół parafialny, neogotycki, z czerwonej cegły powstał według projektu architekta Franciszka Stążkiewicza ze Lwowa. Zbudowany został w latach 1919 – 1921, poświęcony 07.08.1921 r. przez ks. prałata Pawła Sapeckiego, proboszcza z Sędziszowa Młp. Do budowy bardzo się przyczynił wikariusz z Sędziszowa Młp., ks. Wojciech Blajer i Stanisław Wołek (ojciec dwóch wybitnych kapłanów). Kościół wznosi się na miejscu starej drewnianej kaplicy podmurowanej kamieniami, prawdopodobnie z XV w., odnowionej w XIX w. Polichromię wykonał w latach 1965-1966 Wacław Taranczewski z Krakowa przy współpracy Jerzego Lubańskiego i J. Kraupe – Świderskiej. Wielki ołtarz dłuta B. Wójtowicza (1926 r.), boczne i ambona są autorstwa St. Giemzy (1958-59). Konsekracji kościoła dokonał 17.08.1966 r. bp Jerzy Ablewicz, Biskup Tarnowski. W latach 1988 – 89 kościół pokryto miedzią, doprowadzono wodę i wykonano ogrzewanie. W latach 1993-94 zakupiono nowe witraże projektu Bolesława Szpechta, które wykonali Janusz i Anna Zarzyccy z Krakowa. Założono także marmurową posadzkę. W 1987 dobudowano kaplicę od południowej strony świątyni, obecnie poświęconą Jezusowi Miłosiernemu. Od 4.08.1987 r., po wybudowaniu w latach 1983-1987 r. nowego kościoła, wieś Klęczany stała się saqmodzielną parafią. W 1998 r. wybudowano grotę Matki Bożej z Lourdes, a w kaplicach bocznych kościoła umieszczono tablice pamiątkowe pamięci księży Jana i Antoniego Wacławskich, sławnych rodaków i dobrodziejów kościoła. W 2006 r. wykonanho dębowe ławki i konfesjonały, w 2009 r. na placu kościelnym stanął pomnik Jana Pawła II. W 2001 r. przeprowadzono remont organów oraz stacji Drogi Krzyżowej. W kolejunych latach przeorowadzono renowację bocznych ołtarzy. W 2015 r. wykonano nowy marmurowy ołtarz soborowy, ambonkę i chrzcielnicę. Konssekracji ołtarza dokonał 21.08.2016 r. Ks. Biskup Jan Wątroba.

Mapa