Bieździedza

Bieździedza

Udostępnij

Historia parafii

Wieś Bieździedza po raz pierwszy została odnotowana w dokumencie z lat 1123-1125 r. Należała wtedy do klasztoru tynieckiego. Parafia została erygowana przed 1326 r. Już w 1320 r. czynny był pierwszy kościół drewniany. Został on ufundowany przez Rycerzy Helwigów. Pierwszym proboszczem został znany tylko z imienia Ksiądz Adam. Kościół drewniany w 1374 r. uległ zniszczeniu, najprawdopodobniej został spalony. W latach 1402-1409 został wybudowany nowy kamienny kościół stojący do dziś. Fundatorami tej świątyni byli także Helwigowie. Kompleks parafialny składał się z gotyckiego kościoła, dzwonnicy z kamienia oraz z muru okalającego cały teren przykościelny, na którym znajdował się cmentarz. Uroczystość konsekracji kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, Najświętszej Maryi Panny, św. Jadwigi i św. Piotra odbyła się 07.01.1453 r. Konsekracji dokonał bp Jerzy, sufragan kard. Zbigniewa Oleśnickiego.
Na początku XVII w. do kościoła została dobudowana kaplica pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Poświęcenia dokonał 30.08.1615 r. Stanisław Sieciński, Biskup Przemyski. Fundatorami kaplicy był hrabiowski ród Romerów, który pod koniec XVI w. przybył na teren parafii. Dziś kaplica ta nazywana jest Kaplicą Matki Bożej Różańcowej. W 1879 r. w kościele wybuchł pożar. Spaliła się drewniana wieżyczka, drewniana powała, ołtarze, chór, organy oraz inne wyposażenie. Kościół w krótkim czasie został odremontowany.
W 1900 r. wybudowano murowaną plebanię. W 1910 r. zostały sprowadzone z Oświęcimia Siostry Serafitki, które zaczęły prowadzić ochronkę. Do parafii Bieździedzy od czasu jej powstania należały tereny, gdzie w 1357 r. powstały wioski: Bieździadka, Lublica, Sowina.
W związku z dosyć dużymi odległościami pomiędzy kościołem parafialnym a wioskami Sowina i Lublica zostały tam wybudowane kościoły. Obie dojazdowe świątynie budowane były staraniem ks. Proboszcza Stanisława Karabina. W Sowinie poświęcenia kościoła p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy dokonał bp Ignacy Tokarczuk, 08.09.1975 r. Drugi wybudowany kościół znajduje się w Lublicy. Jego poświęcenia dokonał bp Kazimierz Górny 23.08.1998 r. Świątynia ta jest pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. W 2006 r. Sowina stala się samodzielną parafią, a w 2012 także w Lublicy Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny erygował nową paqrafię.

Mapa