Binarowa

Binarowa

Udostępnij

Historia parafii

Wieś została założona w 1348 r. na podstawie przywileju Kazimierza Wielkiego. Pierwszy kościół drewniany został zbudowany około 1400 r. (wspomina o nim Jan Długosz). Spłonął pod koniec XV w. Obecnie istniejąca świątynia została wybudowana na początku XVI w. Nie wiadomo, kiedy dokładnie odbyło się jej poświęcenie i konsekracja. W ciągu następnych stuleci przeprowadzono szereg konserwacji mających na celu zachowanie tego obiektu w jak najlepszym stanie. Od 1992 r. podjęto zabiegi renowacyjne mające przywrócić jej pierwotny wygląd. W 2003 r. kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Mapa