Błędowa Tyczyńska

Błędowa Tyczyńska

Udostępnij

Historia parafii

Myśl powstania placówki duszpasterskiej w Błędowej Tyczyńskiej powstała wśród mieszkańców już pod koniec XIX w. Jednak dopiero bp Franciszek Barda 18.11.1948 r. polecił budowę kościoła i plebanii dla nowej placówki duszpasterskiej. Trudne warunki powojenne sprawiły, że starania o pozwolenie rozpoczęto w 1956 r. a w 1957 r. rozpoczęto budowę. Prace te prowadził ks. Julian Pleśniak, proboszcz parafii w Chmielniku. Najpierw wybudowano tymczasową kaplicę mszalną. 12.07.1958 r. dokonano wmurowania kamienia węgielnego pod nowy kościół. Projektantem świątyni był inż. Andrzej Galara. Budowę ukończono w 1960 r., a 13.11.1960 r. bp Stanisław Jakiel dokonał poświęcenia świątyni, która otrzymała tytuł Matki Bożej Królowej Polski oraz św. Jana Kantego. W latach następnych upiększano świątynię oraz wybudowano plebanię.
Dekretem z 26.07.1958 r. w Błędowej Tyczyńskiej został utworzony wikariat eksponowany, a administratorem mianowano ks. Eugeniusza Śpiewlę. W 1979 r. wikariat podniesiono do rangi parafii, a pierwszym proboszczem został ks. Jan Gocek.

Mapa