Bratkowice

Bratkowice

Udostępnij

Historia parafii

Parafia rzymsko-katolicka w Bratkowicach p.w. św. Jana Chrzciciela została erygowana 01.01.1934 r. Wcześniej Bratkowice należały do parafii w Mrowli. Pierwszy kościół wybudowano w 1932 r., dzięki ofiarności parafian i rodaków z Ameryki. 20.08.1933 r. odbyła się uroczysta konsekracja kościoła, której dokonał prawdopodobnie bp Tomaka z Przemyśla w asyście kapłanów: ks. kan. Józefa Heynara – proboszcza z Mrowli, ks. Juliana Bąka – wikariusza w Bratkowicach i ks. Mariana Kulczyckiego – proboszcza z Rudnej Wielkiej. Z dniem 01.01.1934 r. parafia w Bratkowicach została ostatecznie oddzielona od parafii Mrowla i stała się samodzielną parafią. Jej pierwszym proboszczem został ks. Julian Bąk. Przystąpił do wyposażenia kościoła w niezbędny sprzęt liturgiczny i kościelny. W marcu 1934 r. zamówiono w Fabryce Braci Felczyńskich w Przemyślu dzwony kościelne. W czasie okupacji hitlerowskiej, dzwony te zostały zarekwirowane przez Niemców. Po wojnie w 1947 r. zakupiono nowe dzwony. W 1934 r. w parafii założono cmentarz, który 02.01.1934 r. został uroczyście poświęcony. W 1948 r. do kościoła zakupiono nowe organy, które zastąpiły dotychczasowe „fisharmonium” z 1932 r.
W 1968 r. ks. Józef Guzik – ówczesny proboszcz parafii, podjął przebudowę istniejącego kościoła. Mimo licznych utrudnień ze strony ówczesnych władz udało się kościół poszerzyć i odpowiednio podwyższyć. Proboszcz zapłacił wówczas 12 tyś. zł. grzywny. Przebudowany kościół został poświęcony 27.09.1970 r. przez bpa Ignacego Tokarczuka, ordynariusza Diecezji Przemyskiej. W rok później świątynia znacznie zmieniła swój wewnętrzny wygląd. Do ołtarzy zostały wykonane nowe figury. Ich poświęcenia dokonał we wrześniu 1971 r. bp Tadeusz Błaszkiwicz. W 1972 r. do kościoła zakupiono nowe organy. W trzy lata później w świątyni wykonano nową polichromię, którą poświęcił 21.12.1975 r. – bp Ignacy Tokarczuk.
W 1990 r. na cmentarzu parafialnym wybudowano okazałą i funkcjonalną kaplicę cmentarną. W ostatnich latach od 1995 r., za proboszczowania ks. kan. Stanisława Baniaka, gruntownie odnowiono kościół wewnątrz, dokonano przebudowy wikarówki i plebanii. Wykonano witraże w kościele oraz uporządkowano otoczenie kościoła.

Mapa