Brzeziny

Brzeziny

Udostępnij

Historia parafii

Powstanie parafii w Brzezinach datuje się na połowę XIV w., zaś sam kościół wzniesiono znacznie później, bo w drugiej połowie XV w. Kościół został konsekrowany w 1501 r. Pierwotnie była to budowla utrzymana w stylu późnogotyckim, składająca się z prezbiterium i szerszej nawy.
W 1933 r. ks. Mikołaj Piechura dokonał gruntownej przebudowy kościoła, nadając świątyni kształt krzyża. Obydwie strony nawy głównej zostały także uzupełnione o soboty. Obok kościoła znajduje się piękna dzwonnica z 1777 r. Całość zamknięta jest w obrębie drewnianego ogrodzenia pokrytego deskami na wzór gontu.
Wewnątrz na szczególną uwagę zasługują siedemnastowieczne polichromie znajdujące się na ścianach prezbiterium i naw. Północna ściana prezbiterium przedstawia tzw. „Biblię ubogich”. W dwóch poziomych pasmach odtworzone są sceny: Nawiedzenie, Pokłon pasterzy, Obrzezanie Dzieciątka Jezus, Pokłon Trzech Króli, Wniebowzięcie Matki Bożej, Ukoronowanie Matki Bożej chwałą nieba. Na południowej ścianie nieznany malarz umieścił sceny męczeństwa św. Szczepana i św. Wawrzyńca. Polichromia na północnej ścianie nawy jest malarską wizją Sądu Ostatecznego. Na południowej widnieje postać św. Marcina oraz scena, której treść można określić jako „sztukę umierania”. Jednym z najstarszych elementów wyposażenia jest późnogotycka chrzcielnica z 1497 r., kamienna w kształcie kielicha z wieloboczną zdobioną czarą. Ołtarz główny wykonany w 1700 r., reprezentuje styl późno barokowy. Ołtarze boczne to dzieła rokokowe z lat 1774-77, ufundowane przez ks. Szalickiego. Ponadto w świątyni znajduje się ambona rokokowa z 1768 r. i barokowy prospekt organowy z XVII w.

Mapa