Bystrzyca

Bystrzyca

Udostępnij

Historia parafii

Parafia, wydzielona z parafii Nockowa, została erygowana przez bpa Leona Wałęgę, Biskupa Tarnowksiego, w dniu 15.11.1930 r. Kościół drewniany w tradycji dawnego budownictwa regionalnego, konstrukcji zrębowo – słupowej, kryty blachą, zbudowany w latach 1932 – 1935, staraniem ks. Stanisława Sypera i parafian. Projekt wykonał architekt Z. Mączyński. Budowę prowadził mistrz ciesielski P. Sikora. Kościół został poświęcony 04.10.1936 r. Polichromia wnętrza figuralna i ornamentalna powstała w 1958 r., a odnowiona w 1998 r. Autorem jej jest Z. Jaskowski. Ołtarz, główny i dwa boczne oraz ambona pochodzą z ok. 1943 r. Wykonał je W. Kut. Chrzcielnica drewniana z 1954 r. Dzwonnica wolnostojąca konstrukcji, metalowej. Zawieszono na niej 5 dzwonów, wykonanych w ludwisarni Felczyńskich w 1986 r. Organy 20 głosowe wykonał M. Gwóźdź w 1982 r.

Mapa