Chmielnik

Chmielnik

Udostępnij

Historia parafii

Wieś Chmielnik powstała według historyków na przełomie XI i XII wieku. Po odzyskaniu przez króla Kazimierza Wielkiego Rusi Czerwonej, osada stała się własnością Ottona Pileckiego h. Topór, który prawdopodobnie w 1373 roku ufundował parafię, bez zapisu odnośnie beneficjum. W dokumentach hi story cznych z 1419 r występuje Nicolaus (Mikołaj) Laurini, proboszcz z Chmielnika, jako delegat duchowieństwa rzeszowskiego. Parafia posiadała kościół przed 1421 roku, o czym świadczą akta wizytacyjne. Została uposażona przez Jana Pileckiego h. Leli wa w 1438 roku, gdy wieś była dobrze zorganizowana według prawa magdeburskiego.
Chmielnik został zniszczony na początku XVII w. przez właściciela Łańcuta – Stanisława Stadnickiego, w czasie „wojen magnackich”. Kolejna klęska przyszła na wioskę w 1624 roku, gdy Tatarzy spalili kościół, wraz z ludźmi, podczas oktawy Bożego Ciała. Po tym kataklizmie parafianom służyła prowizoryczna kaplica do 1636 roku, gdy wybudowano kolejny drewniany kościół, który stał do 1745 roku. Ziemię pod świątynię ofiarował Mikołaj Rafał ze Sztambergu Kostka, starosta malborski. Po prawie stu latach, zniszczenia sprawiły, że kościół nie nadawał się do remontu. Ówczesny proboszcz ks. Stanisław Wacławski wybudował w latach 1740- 1750 nową kamienną świątynię, którą konsekrował bp Wacław Sierakowski z Przemyśla w 1755 r.
Świątynia okazała się za mała dla potrzeb parafii. W 1891 roku ks. Franciszek Ksawery Majcher wydłuży! kościół o 10 m. Natomiast w 1957 r. ks. Julian Pleśniak dobudował nawy boczne. Generalny remont przeprowadzono w 1977 r,. Zakupiono też nowe organy 32-głosowe, które poświęci! bp Ignacy Tokarczuk w 1984 r.
W kościele znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej. Historycy datują jego powstanie na II poł. XVI wieku. Podanie głosi, że obraz ten ocalał nietknięty w zgliszczach świątyni w czasie tatarskiego w 1624 r. W 1721 r, bp Jan Krzysztof Szembek z Przemyśla zapisał w protokole wizytacyjnym, iż obraz doznaje czci. posiada 12 wotów i dwie korony. W 1750 r. obraz został umieszczony w ołtarzu głównym. Bp W. Sierakowski po wizytacji w 1755 r, zapisał, ze ludzie wypraszają sobie tutaj wiele łask, dlatego zmienił wezwanie parafii. Nakazał również założenie księgi łask. Nie zachowała się jednak do dziś. Obecna księga łask prowadzona jest od 1942 r. Szczególnej łaski za wstawiennictwem Matki Bożej Łaskawej doznali mieszkańcy Chmielnika w 1943 r,, gdy Niemcy wykryli prężnie działającą organizację Armii Krajowej pod kryptonimem „Wedeta” i zapowiedzieli spalenie wioski. Za uratowanie wioski jej mieszkańcy przyrzekli Bogu i Matce Bożej wraz z ks proboszczem Janem Kuźniarem pozłocić wielki ołtarz i sprawić korony i sukienki do obrazu.
Od czasów posługi duszpasterskiej Ks. Juliana Pleśniaka (1955-1971) rozpoczęto przygotowania materialne i duchowe do koronacji Obrazu Matki Bożej Łaskawej. W 1995 r. przeprowadzono generalną konserwację obrazu Matki Bożej, która przywróciła mu pierwotny wygląd. Korony poświęcił Ojciec św Jan Paweł II w dniu 04.02.1997 r. w Watykanie. Koronacja nastąpiła w dniu 04.05.1997 r. Dokonali tego: bp Kazimierz Górny, Biskup Rzeszowski, abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski, bp Edward Białogłowski oraz bp Bolesław Taborski i bp Stefan Moskwa. W 1996 r. bp Edward Białogłowski poświęcił „Kalwarię” w Chmielniku. 10,06.1997 r. Paratia Chmielnik przekazała Ojcu św. w darze dom parafialny na Dom Formacji Katolickiej dla Diecezji Rzeszowskiej – jako wotum za koronację Obrazu Matki Bożej Łaskawej.

Mapa