Cieklin

Cieklin

Udostępnij

Historia parafii

Obecny kościół parafialny pod wezwaniem świętego Michała archanioła jest trzecią świątynią stojącą na tym miejscu. Pierwszy ciekliński kościół wzniesiony był w 1485 r., a konsekrowany w 1542 r. Był to budynek drewniany. Następny kościół parafialny, po wysłużeniu poprzedniego został wzniesiony w 1631 r., poświęcony 03.09.1640 r. Był on z drewna modrzewiowego. Obecny kościół według projektu architekta Jana Zubrzyckiego przy pomocy składek parafian i Sióstr Norbertanek ze Zwierzyńca w Krakowie oraz dzięki szczególnej opiece ks. Mikołaja Dzierżyńskiego budowany był w łatach 1897 – 1903. Konsekrował go 14.10.1904 r. bp Józef Sebastian Pelczar, Biskup Przemyski.
Jest on budowlą murowaną, wzniesioną na planie krzyża łacińskiego, z kamienia ciosowego pochodzącego kamieniołomu z Góry Cieklinki. Mury od zewnątrz wykonane są z kamienia, a od wewnątrz z cegły. Fasadę ujmuje wieża, która wykonana jest z ciosów kamiennych, a na jej szczycie umieszczono kulę zwieńczoną krzyżem. Dnia 29.09.2002 r. Ks. Bp Kazimeirz Górny, Biskup Rzeszowski, dokonał uroczystego poświęcenia nowego ołtarza głównego w kościele parafialnym w Cieklinie. W tym smaym dniu Biskup Rzeszowksi poświęcił także kaplice cmentarną na cmentarzu parafialnym.

Mapa