Dąbrówka – Gamrat

Dąbrówka – Gamrat

Udostępnij

Historia parafii

Parafia Dąbrówka-Gamrat została erygowana przez bp. przemyskiego Ignacego Tokarczuka 28 maja 1975 roku. Organizację parafii i budowę kościoła zlecono ks. Stanisławowi Ulaszkowi – kapłanowi parafii pw. św. Stanisława w Jaśle – we współpracy z ks. Stanisławem Kołtakiem. Jak na ówczesne warunki bardzo szybko wybudowano i wyposażono kościół, który został konsekrowany 11 listopada 1979 r. 28 października 1998 roku biskup rzeszowski Kazimierz Górny dokonał wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego, większego kościoła. Drugi kościół postanowiono zbudować na miejscu starego. Biskup rzeszowski Jan Wątroba dokonał uroczystej konsekracji nowej świątyni 29 października 2017 r. Od 2009 r. proboszczem parafii jest ks. Marian Chłopiński.

Mapa