Desznica

Desznica

Udostępnij

Historia parafii

W 1790 r. wybudowano w Desznicy cerkiew grecko-katolicką p.w. św. Dymitra Męczennika. Jest ona bez określonego stylu, jednonawowa z prezbiterium i kruchtą. Odnowiono ją i upiększono dzięki staraniom św. kardynała Sembratowicza z Desznicy. Konsekrowano ją 08.04.1891 r. Cerkiew wyposażona była w obrazy w srebrnych ramach (min. portret kard. Sembratowicza). Zostały one wraz z innymi przedmiotami wywiezione do ZSSR. Cerkiew zbudowana jest z kamienia piaskowego z tutejszego terenu. Architektonicznie podobna jest do kościołów rzymsko-katolickich. Świątynia jest polichromowana. Nad prezbiterium znajdują się postaci Świętej Trójcy. Na wysokości okien postaci wielkości naturalnej. W nawie głównej na suficie obraz Wniebowzięcia NMP. Na szczególna uwagę zasługuje ołtarz boczny ze wspaniałą predelą – ikoną. Centralne miejsce w ołtarzu zajmuje obraz Ecce Homo. Ołtarz główny posiada relikwie św. Wojciecha i św. Katarzyny.
Do 1944 r. Desznica była parafią grecko-katolicką. Po zamordowaniu przez bandy ks. Lisikiewicza cerkiew nie została ponownie obsadzona. Podczas frontu w styczniu 1945 r., cerkiew została poważnie zniszczona pociskami. Dekretem z dnia 29.12.1947 r. wydanym przez bpa Franciszka Bardę, została tu utworzona ekspozytura parafii Nowy Żmigród do której należały Desznica i Jaworze. Do 1957 r. obsługiwana była przez księży z Nowego Żmigrodu. Od 27.11.1957 r. stałym ekspozytem został ks. Alfred Mastej.

Mapa