Dobrzechów

Dobrzechów

Udostępnij

Historia parafii

Wieś Dobrzechów wzmiankowana jest już w 1185 r. Parafia została erygowana przed 1277 r. i należy do najstarszych w Diecezji Rzeszowskiej. Do XVIII w. kolatorami parafii byli Cystersi z Koprzywnicy, zaś potem właściciele Dobrzechowa. Pierwszy kościół w Dobrzechowie został wybudowany z drewna przed 1425 r. i miał wezwanie św. Stanisława Bpa. W XVIII w. dobudowano do niego murowane prezbiterium. W 1897 r. kościół ten został rozebrany. Obecny kościół parafialny wybudowano w latach 1888-1892 według projektu architekta Teodora Mariana Talowskiego. Poświęcony został 23.12.1892 r. przez Ks. Franciszka Jabczyńskiego – dziekana Strzyżowskiego. Konsekracji dokonał 26.09.1908 r. budowniczy świątyni, bp Józef Karol Fischer, a towarzyszył mu bp Józef Sebastian Pelczar, Biskup Przemyski.
Dobrzechów już pod koniec XII w. był własnością potężnego rodu małopolskiego – Bogoriów. W XIII w. w dokumentach można spotkać następujące nazwy Dobrzechowa: Dobrecow, Dobrechow, Dobregov. Pierwszą znaną datą z dziejów Dobrzechowa jest rok 1185, kiedy to „Comes Nicolaus de Bogoria” przekazał wieś cystersom koprzywnickim.
Bolesław Wstydliwy widząc pożyteczną pracę cystersów nadał im szereg przywilejów i praw. W dokumencie z 21.03.1277 r. wśród wymienianych miejscowości znajduje się Dobrzechów. Natomiast w dokumencie z 1.07.1279 r. określającym kto ma płacić dziesięciny klasztorowi w Koprzywnicy oprócz Dobrzechowa wymieniane są dwie miejscowości z naszej parafii, a mianowicie Tułkowice i Kożuchów. Były to osady rycerskie i należały prawdopodobnie do rodowych posiadłości Bogoriów.
Pierwsza wiadomość o parafii dobrzechowskiej pochodzi dopiero z 1326 roku z tzw. spisu świętopietrza. W tym dokumencie oprócz Dobrzechowa jest jeszcze wymieniony tylko Czudec. Natomiast 15 lat później wymieniany jest jeszcze Strzyżów. Dobrzechów należał w tym czasie do dekanatu dębickiego w diecezji krakowskiej. Z wykazów świętopietrza z w/w dekanatu wynika, że parafia dobrzechowska pod względem obszaru, ludności i taksy świętopietrza znajdowała się po Sędziszowie, Książnicach, Straszęcinie i Przecławie, a przed Dębicą, Czudcem, Lubziną, Dąbrową, Łączkami, Chorzelowem, Brzeźnicą, Strzyżowem, Zdziarzcem i Zasowem. Również na podstawie tych dokumentów z dużym prawdopodobieństwem można odtworzyć kolejność powstawania parafii w dekanacie dębickim. Parafie powstawały w kolejności: Dębica, Lubzina, Dąbrowa, Łączki, Sędziszów, Dobrzechów, Książnice, Straszęcin, Przecław, Czudec, Brzeźnica, Strzyżów i Zasów. Parafia Dobrzechów w 1340 r. prawdopodobnie obejmowała tereny obecnych parafii: Grodziska, Wysokiej, Niewodnej, Frysztaka, Łęk i Łączek.
Wszystkie wspomniane fakty przemawiają za starożytnością parafii w Dobrzechowie. Można przyjąć, że cystersi w Dobrzechowie posiadali folwark, z którego wyruszali na karczunek lasów zakładając i powiększając niektóre wsie, jak Grodzisko, Zawadka czy Wysoka. Musieli więc posiadać coś w formie kościółka czy kaplicy, gdyż do macierzystego klasztoru było kilka dni drogi. Przyjąć zatem możemy, że najpóźniej w połowie XIII wieku istniał jakiś ośrodek kościelny w Dobrzechowie. Druga część wsi dobrzechowskiej parafii (Kożuchów, Kalembina, Markuszowa, Kozłówek, Tułkowice) była najpierw własnością Bogoriów, potem Trzecieskich i Łazowskich. Kościół dobrzechowski był i jest pod wezwaniem św. Stanisława BM.
Pierwszy przełom w dziejach parafii nastąpił w 1423 r. Opat Mikołaj Suchorabski określił wtedy uposażenie kościoła i prawdopodobnie odnowił go należycie. W 1452 r. wydzieliła się przejściowo (na 100 lat) z okręgu dobrzechowskiego nowa parafia obejmująca Kozłówek i Oparówkę. Prawo patronatu (opieka nad kościołem) należało najpierw do cystersów, którzy utrzymali się tu do 1786 r. dbając o stan kościoła i wsi klasztornych przez 600 lat. Pod koniec XVIII w. Dobrzechów przeszedł z prawem patronatu w ręce J. A. Skrzyńskiego, a później A. E. Koźmiana. Ostatnimi patronami (od 1863) byli Roman i Władysław Michałowscy. W 1917 r. powstała oddzielna parafia Wysoka

Mapa