Domatków

Domatków

Udostępnij

Historia parafii

Wieś Domatków i Bukowiec, należały do parafii w Kolbuszowej. W 1975 r. po raz pierwszy została odprawiona w Domatkowie Msza św. w prywatnym
domu, a rok później urządzono kaplicę w pomieszczeniu należącym do Marii Kowalskiej. W grudniu 1980 r. proboszcz parafii Kolbuszowa ks. kan. Marian Jachowicz rozpoczął starania o zgodę na budowę kościoła w Domatkowie. Mimo wielu trudności ze strony komunistycznych władz państwowych, udało się tę zgodę uzyskać. We wrześniu 1985 r. został ukończony projekt świątyni i rozpoczęto budowę świątyni. Kamień węgielny poświęcił bp Józef Gucwa. Świątynia otrzymała tytuł Miłosierdzia Bożego. Zostało ukończone wnętrze świątyni oraz prace wokół kościoła. Kościół został poświęcony w 1986 r.
Jest już funkcjonalna kaplica na cmentarzu, oraz trwają prace w kaplicy katechetycznej w Bukowcu odległym zaledwie 2 km od kościoła parafialnego.

Mapa