Folusz

Folusz

Udostępnij

Historia parafii

Nazwa miejscowości Folusz i pierwsze wzmianki o jej istnieniu jako „dworzysku”, pojawiają się w końcu XVII w. Była to posiadłość magnackiego rodu Mniszków. Przez długie lata Folusz należał do parafii Cieklin. Dopiero w 1982 r., dzięki staraniom ks. Józefa Adamczyka proboszcza z Cieklina, wybudowano tu kościół dojazdowy pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kościół jest murowany. Dnia 24.08.1996 r. dekretem bpa Kazimierza Górnego, Biskupa Rzeszowskiego, został utworzony Rektorat Najświętszego Serca Pana Jezusa, zaś 05.04.1997 r. tenże biskup erygował parafię p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Foluszu. Nowo utworzona parafia obejmuje zasięgiem miejscowość Folusz. Pierwszym rektorem, a następnie proboszczem został ks. Henryk Maguda. Proboszcz pełni również funkcję kapelana Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.

Mapa