Frysztak

Frysztak

Udostępnij

Historia parafii

Frysztak leży przy trakcie węgierskim. Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z 21.03.1277 r. Bolesław Wstydliwy ofiarował wtedy Frysztak Cystersom z Koprzywnicy. Według tradycji Frysztak istniał już w VII wieku. W XIII w. osada na prawie magdeburskim została zaludniona przybyszami z Niemiec. Parafia p.w. Narodzenia NMP powstała prawdopodobnie pod koniec XIII w. (około 1277 r.). Pierwszy proboszcz frysztacki Jerzy jest wymieniony w 1375 r. Wymieniani są także inni proboszczowie: Stanisław z Jasła (1525 r.) Marcin Frysztacki (1530 r.), Jan Frysztacki (1574 r.), Jan Ciepielowski (1590 r.), Wojciech Kułowicz (1609 r.) Jan Bukowski (1620 r.), Aleksander Rojowski, Hieronim Malawski, Marcin Lubziński (1650 r.). W parafii żywy jest od 1650 r. kult Chrystusa Ukrzyżowanego. Maciej Inderlak, tutejszy parafianin udał się do Krakowa za pap. Innocentego X na Odpust Jubileuszowy i w Tarnowie nabył wizerunek Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Ks. Lubziński umieścił go na zewnętrznej ścianie kościoła i w każdy piątek z dziećmi i wiernymi odmawiał Litanię o Imieniu Jezus. Ks. Wojciech Kneblowski wybudował kapliczkę, a Ks. Andrzej z Pasławic Ankwicz w 1753 r. ufundował główny ołtarz do którego przeniesiono Wizerunek Pana Jezusa w dniu 03.05.1755 r. przy udziale bpa Andrzeja Załuskiego, biskupa krakowskiego. Kazanie wygłosił ks. Kazimierz Józef Szalicki, któiy wspomina o ponad dwudziestu niezwykłych łaskach wymodlonych przed Wizerunkiem Pana Jezusa. (Zachował się rękopis tego kazania). Kościół parafialny, modrzewiowy z 1442 r. rozebrano w 1924 r. i rozpoczęto budowę obecnego kościoła za ks. Wojciecha Blajera. Poświęcenia dokonał ks. dziekan Stanisław Kwieciński 23.10.1927 r. W dniu 30.04.1938 r. konsekrował kościół bp Wojciech Tomaka, sufragan przemyski. W parafii istniały liczne cechy rzemieślnicze, (szewski, tkacki, krawiecki). Istniała szkoła parafialna oraz szpital. Z parafii pochodził ks. Feliks Dymnicki, (katecheta Bł. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, budowniczy i fundator bursy dla młodzieży), bp Michał Sierakowski – sufragan przemyski, ks. infułat Teofil Kurowski, proboszcz Bazyliki Mariackiej w Krakowie. W czasie ostatniej wojny w obozach zginęli: ks. Łętowski i ks. Samolewicz oraz na Wschodzie ks. Franciszek Stańko. Straciło także życie 40 parafian oraz wszyscy mieszkańcy Frysztaka wyznania mojżeszowego. W czasie wojny od lipca 1944 do stycznia 1945 r. we Frysztaku stał front. Prawie całe miasto zostało doszczętnie zniszczone, ocalał kościół co mieszkańcy uważają za szczególną łaskę Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Kościół otrzymał 80 pocisków, ani jeden nie uderzył w prezbiterium, gdzie znajduje się Cudowny Wizerunek. Z parafii Frysztackiej powstały nowe parafie: w 1956 Pstrągówka i w 1985 Stępina. W latach 1970 -2005 proboszczem Parafii był ks. Prałat Stanisław Tomaszek. Od sierpnia 2005 roku proboszczem jest ks. Bogusław Bogaczewicz. Po roku 2005 przeprowadzono remonty w kościele i budynku plebanii. W kościele założono ogrzewanie i klimatyzację, prezbiterium otrzymało nowy wystrój wraz z nowym ołtarzem soborowym konsekrowanym w roku 2008 przez Biskupa rzeszowskiego Kazimierza Górnego, nawy – granitowe posadzki oraz wyposażono kościół po raz pierwszy od wybudowania w ławki. Wyremontowano witraże osadzając je w nowych oknach. Wyremontowano organy. Odnowiono wszystkie zabytki ruchome (ołt

Mapa