Gładyszów

Gładyszów

Udostępnij

Historia parafii

Parafię greko-katolicką w Gładyszowie uposażył 23.09.1671 r. Jan Wielkopolski, bowiem terytorium parafii zamieszkiwali w większości wierni tego obrządku. Po akcji wysiedleńczej Łemków na tereny za Wisłą na teren obecnej parafii napłynęła ludność obrządku rzymsko-katolickiego. Z tego powodu w 1947 r. został tu skierowany ks. Józef Grzyb. W 1948 r. została erygowana placówka duszpasterska w Gładyszowie, jej administratorem został ks. Stanisław Cierniak. Do placówki należały następujące miejscowości: Gładyszów, Banica, Czarne z przysiółkiem Długie, Nieznajowa, Jasionka, Krzywa, Radocyna, Regetów, Smerekowiec. We wszystkich miejscowościach było łącznie 987 parafian. Dnia 29.12.1951 r. bp Jan Stepa erygował parafię w Gładyszowie. Po październiku 1956 r. zaczęli powracać Łemkowie. Od 1961 r. przyjeżdżał do parafii ks. Jan Milczyński, greko-katolik i rozpoczął sprawowanie liturgii dla ludności greko-katolickiej. W 1967 r. władze państwowe zabroniły prowadzenia duszpasterstwa księżom greko-katolickim.
Dnia 06.03.1974 r. bp Jerzy Ablewicz, Ordynariusz Tarnowski, z największej terytorialnie parafii Gładyszów wydzielił nową parafię w Smerekowcu. Do nowoutworzonej parafii należą miejscowości: Smerekowiec, Regetów, Konieczna i Zdynia.
W 1985 r. za pozwoleniem bpa Jerzego Ablewicza zaczął ponownie odprawiać Msze św. w kościele w Gładyszowie ksiądz greko-katolicki. Oprócz Mszy św. oddzielną katechizacją objęte zostały dzieci greko-katolickie.
25.08.1996 r. parafię w Gładyszowie objęli ojcowie ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najśw. Sakramentu Ołtarza.
Na terenie parafii znajdują się dwa kościoły. W Gładyszowie znajduje się kościół drewniany p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela, wybudowany i poświęcony w 1938 r. W Krzywej znajduje się kościół drewniany, wybudowany w 1924 r., p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P., dawny gr.-kat. 30.06.2006 r. Zgromadzenie Księży Misjonarzy Najświętszych Serc zakończyło posługą duszpasterską w Parafii Gładyszów i parafię objęli ponownie księża diecezjalni.

Mapa