Glinik Polski

Glinik Polski

Udostępnij

Historia parafii

Parafia Glinik Polski powstała z dwóch miejscowości: Glinik Polski należącej dotychczas do parafii Tarnowiec oraz Nowego Glinika należącego do parafii Dębowiec. Budowy kościoła podjął się ks. Adam Banek, ówczesny wikariusz tarnowiecki, który zakupił na ten cel działkę od Edwarda Betleja. Dla zmylenia władz działka została nabyta formalnie przez Państwa Rozparów z Tarnowca, którzy mieli wybudować „kawiarnię”. Przy pomocy mieszkańców Glinika został wybudowany budynek, który zaczął wzbudzać podejrzenia władz. Dlatego w dniu 25.09.1975 r. bp Tadeusz Błaszkiewicz dokonał poświęcenia budynku jako kaplicy dojazdowej. Parafia została erygowana dnia 11.08.1976 r. dekretem bpa Ignacego Tokarczuka, Ordynariusza Przemyskiego. Obejmowała obydwa Gliniki. Ks. A. Banek mieszkał w budynku mieszkalnym przy kościółku. W lutym 1983 r. proboszczem został ks. Aleksander Śmietana dotychczasowy wikariusz z Jasła – Fary, który duszpasterzował do 1994 r.
Ponieważ dotychczasowy kościół był zbyt mały dla mieszkańców obydwu Gliników zamiast jego rozbudowy przystąpiono do budowy nowego, większego kościoła oraz domu parafialnego – plebani. Wkrótce jednak doszło do podziału parafii. Ponieważ mieszkańcy Nowego Glinika też chcieli mieć u siebie kościół – jego budową zajął się ks. Marian Putyra z Sobniowa. Kaplica w Nowym Gliniku stała się kaplicą filialną parafii w Sobniowie.
Po wielu latach budowy, dzięki wielkiej ofiarności mieszkańców Glinika Polskiego doszło do poświęcenia nowego, drugiego już kościoła. Stało się to w uroczystość odpustową 01.05.1994 r. Poświęcenia dokonał bp Edward Białogłowski.

Mapa