Gogołów

Gogołów

Udostępnij

Historia parafii

Erygowanie parafii przypisuje się Świętosławowi Korycińskiemu na początku XIV w., w 1312 r. Data ta nie jest pewna. Pierwsza wzmianka o parafii gogołowskiej, należącej do diecezji krakowskiej pochodzi z księgi uposażeń z 1513 r. Lista proboszczów jest od 1565 r. Pierwszym znanym proboszczem był ks. Grzegorz Strzemień od 1565 r. Drewniany kościół Św. Katarzyny został wybudowany w 1672 r. gdy proboszczem był ks. Jan Gizmanowski. W kruchcie kościoła znajduje się napis: „Na chwałę Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, ku czci Bogarodzicy Najświętszej Maryi Panny i Św. Katarzyny, patronki parafii tutejszej kościół ten, drugi z rzędu dla Polaków katolików wystawili Jakub i Joachim Rojowscy bracia – dziedzice Gogołowa R.P. 1672”. Kościół ten ponad trzysta lat służył parafianom Gogołowa, Glinika G. i Huty Gogołowskiej w pielgrzymowaniu do Niebieskiej Ojczyzny.
Ponieważ w obecnych czasach nie mieścił ludzi zachodziła potrzeba budowy nowego kościoła. Myślano już o budowie przed I wojną światową, później w okresie międzywojennym. Wreszcie po II wojnie światowej rozpoczęto starania o zezwolenie na budowę. Starał się o to Ks. Proboszcz Jakub Ciciora, a od 1973 r. ks. proboszcz Emil Midura. Wydano po długich staraniach zezwolenie w 1981 r. i wtenczas rozpoczęto budowę, która trwała do 1988 r. 07.08.1988 r. bp Ignacy Tokarczuk konsekrował kościół pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej. Projektowali kościół inż. Jerzy Nosek z Rzeszowa i inż. Zdzisław Żak z Rzeszowa. Wnętrze kościoła i polichromię projektował i wykonał prof. Stanisław Jakubczyk z Krakowa. 08.09.1984 r. bp Tadeusz Błaszkiewicz konsekrował dwa dzwony. Przez trzy lata były budowane 20 głosowe organy, które wykonali Jan i Dariusz Zych z Wołomina, a 06.10.1991 r. poświęcił je bp Ignacy Tokarczuk. Do tego czasu kościół został wyposażony w ławki, konfesjonały. Po ukończeniu budowy kościoła w Gogołowie przystąpiono w 1989 r. do budowy kościoła filialnego w Hucie Gogołowskiej, która liczy 290 mieszkańców. Budowa trwała trzy lata. Kościół projektował Mieczysław Zarych z Rzeszowa. W dniu 06.09.1992 r. bp Kazimierz Górny, Ordynariusz Rzeszowski, poświęcił kościół filialny w Hucie Gogołowskiej, pod wezwaniem Św. Józefa Robotnika.

Mapa